Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bengt-Erik är enhetschef på Migrationsverket i Kristianstad

Porträtt Bengt-Erik Thern. Foto: Emma Lord.
Bengt-Erik Thern besökte Sociologen i november 2022 för att prata om sina erfarenheter på vårt återkommande event "Månadens Alumn".

Varför ville du läsa socialantropologi?

Jag har sedan barnsben varit intresserad av främmande kulturer – och hur människan fungerar i olika sammanhang som social varelse. Tidigt väcktes även ett brinnande intresse för ursprungsfolken i Nordamerika och speciellt för Lakota-folket. Jag började helt enkelt läsa socialantropologi för att jag tyckte att ämnet var fängslande och för att jag skulle kunna ha möjligheten att bedriva fältarbete. Ett led i min utbildning var att studera vid Oglala Lakota College och under tiden jag studerade där även bedriva fältarbete. Jag studerade vid OLC i två omgångar, dels hela året 1995 och vårterminen 1997.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Efter studierna har jag haft lite diverse arbeten, bland annat hantlangare, industriarbetare, hemtjänstarbetare, kulturhistorisk pedagog. Min tanke med studierna var att de skulle leda till ett arbete i museisfären men det visade sig att det inte fanns så många arbeten för en oerfaren museiarbetare. Jag fick jobb i ett projekt som var ett samverkans projekt mellan Ronneby kommun och arbetsförmedlingen där vi arbetade med att coacha och motivera långtidsarbetslösa för att få dem att komma närmare arbetsmarknaden.
 
En gammal kompis från socialantropologin tipsade mig sedan att Migrationsverket i Malmö sökte folk och jag sökte och fick en tjänst i november 2001 och sedan dess har jag arbetat med migrationsfrågor. Vid Migrationsverket har jag arbetat inom olika processområden och det har varit en väldigt dynamisk och spännande tid. Jag har även haft förmånen att tjänstgöra vid några av våra utlandsmyndigheter, under kortare perioder i Abuja, Kairo och New Delhi samt en längre period i Moskva.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Min nuvarande anställning fick jag i samband med att mottagningsenheten i Kristianstad till följd av Ukraina-krisen hade blivit för stor och behövde delas i två enheter.

Berätta om en dag på jobbet.

Det är ett varierande arbete med aspekter som rör mer visionärt strategiskt arbete och det som är väldigt jordnära och rör den dagliga operativa verksamheten. Ofta består dagarna av olika möten och uppföljningar, men att arbeta nära medarbetarna och värna en god arbetsmiljö är en stor del av arbetet.

Vilket är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Roligast är att det är ett så spännande och stimulerande arbete, det finns så många olika aspekter av det och hela tiden kopplat till vad som händer i omvärlden, det finns alltid en beröring till hela världen. Utmanande kan det vara när man som tjänsteman måste efterleva direktiv eller lagar som man kanske inte alltid har så lätt att stå bakom.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i socialantropologi i ditt nuvarande arbete?

Jag tycker att jag har en gedigen utbildning som format mig väl i analytiskt tänkande och gett mig mycket kunskap om människans beteende som social varelse och hur vi tenderar strukturera upp vår värld. Intervjuteknik och deltagande observationer är något påtagligt som jag har haft mycket stor nytta av som metod och redskap.

Hur har din arbetsgivare värderat dina socialantropologikunskaper?

Jag kan säga att jag många gånger tycker mig ha fått förklara min utbildning och de kunskaper jag besitter som socialantropolog. Utanför Sverige har det dock aldrig varit något som jag behövt förklara, tvärtom kan jag tycka att man utomlands värderar studier i socialantropologi väldigt högt.

Hur ser du på framtiden/ditt framtida arbetsliv?

Arbetsmässigt är det en spännande framtid jag och myndigheten går till mötes, många frågor är aktualiserade och det är mycket fokus kring de restriktioner som är aktuella samtidigt har myndigheten en stor ärendebalans som vi behöver arbeta av. Vi behöver säkerställa att sökande får korrekta beslut inom en rimlig handläggningstid, det är viktigt att komma ihåg att asylprövningen och mottagande av asylsökande är en liten del av det uppdrag som är Migrationsverkets. Personligen skulle jag gärna ta längre utlandsuppdrag igen men det ligger några år fram i tiden.

Intervjun genomfördes hösten 2022.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Bengt-Erik Thern

Arbetsplats:

Mottagningsenhet 2, Migrationsverket i Kristianstad.

Arbetar som:

Enhetschef.

Utbildning:

Socialantropologi är mitt huvudämne som jag läste upp till magisternivå.

Jag läste även en del specialkurser i socialantropologi. Utöver socialantropologi läste jag arkeologi, etnologi och historia. Mitt dåliga samvete är en ofärdig magisteruppsats varför jag inte tog ut någon examen även om jag hade kunnat ta ut en fil kand.

Jag läste på Sociologiska institutionen hösten 1991 till hösten 1992, och våren 1996.

Goda råd från Bengt-Erik

Tänk brett och att all erfarenhet är bra erfarenhet, våga sök och låt dig inte nedslås. Ibland måste man vara uthållig och tro på sig själv.