Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning på Sociologiska institutionen

På Sociologiska institutionen forskar vi om hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang och strävar efter att förstå och förklara samhället.

Våra projekt spänner sig över ämnen såsom omsorg i familjelivet, RUT, syskonvåld och syskonbråk, AI och big data i biomedicin, kunskapsresistens, kollektivavtal, att frivilligt gå ner i arbetstid, kvinnor i narkotikahandel, hållbar konsumtion, otrygghet i Sverige, relationen mellan underrättelsetjänster och massmedia, och mycket annat.

Se våra aktuella forskningsprojekt, inklusive avhandlingsprojekten här.

Forskarna här på Sociologiska institutionen försöker dagligen besvara frågor som dessa:

  • Hur skapar vi människor mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden, och inte kan leva upp till förväntningarna på kortsiktig produktivitet? 
     
  • Hur hanterar vi de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?
Sociologens hus.

Två vetenskapliga ämnen samarbetar under samma tak

Här i huset strävar både sociologer och socialantropologer efter att förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dessa två klassiska samhällsvetenskapliga discipliner ingår i en och samma institution här i Lund, vilket bäddar för en kreativ och intressant forskningsmiljö som gynnar tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.

Kriminologi, arbetsliv, miljöfrågor och maktrelationer

Institutionens samlade kompetens omfattar bland annat miljö- och utvecklingsfrågor, politisk styrning och kontroll, kriminologi, arbetsliv och socialpolitik. Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.

Finansiering sker dels genom externa forskningsbidrag. Forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser.

Forskningsansvarig: