Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI - Bättre studieresultat genom gruppdiskussioner

Stöd i studierna vid Sociologiska institutionen

SI-PASS (Supplemental Instruction - Peer Assisted Study Session/Scheme) är ett komplement till den ordinarie undervisningen och riktar sig till studenter på "traditionellt svårare" kurser. På svenska står SI för Samverkansinlärning och går ut på att studenter regelbundet träffas i grupp med SI-ledaren för att diskutera kursinnehåll och studieteknik.

 

Studenter samlas runt ett bord.

Bättre studieresultat

Syftet med SI är att stötta studenter både kunskapsmässigt och socialt samt att förhindra kursavhopp.

SI ska även hjälpa dig som student till ett bra studieresultat och stärka dina prestationer oavsett tidigare erfarenheter, bakgrund eller kunskaper.

SI-mötena har verkligen haft en stor inverkan på mina studier, min studieteknik och generellt studentlivet.

SI erbjuds till alla studenter på SI-utvalda kurser och deltagandet är frivilligt. På Sociologiska institutionen erbjuds SI till exempel på våra grundkurser i sociologi och socialantropologi.

Hur går mötena till?

Mötena organiseras och leds av den så kallade SI-ledaren, som är en student som tidigare läst den aktuella kursen, genomfört den med gott resultat och gått vidare i ämnet.

Ledarna får utbildning i metoder och strategier för SI, planerar och samlar studenterna på SI-möten cirka en gång i veckan i anslutning till en föreläsning. SI-mötena läggs in i kursschemat.

Det är viktigt att SI-ledarna har kunskap om kursen, men de har inte samma roll som läraren, utan fungerar som samtalsledare. Svåra begrepp, frågeställningar, problem i kursinnehållet samt litteraturen diskuteras på SI-mötena.

SI ledarna undervisar oss inte utan är ett bollplank, man får diskutera med varandra och får stöd från varandra.

För att du som deltagare ska känna dig trygg i diskussionerna och övningarna brukar eventuellt större grupper delas in i mindre grupper. Det är de deltagande studenterna själva som sätter agendan för SI-mötena.

Lunds universitets information om studiegrupper med SI-ledare


För dig som vill arbeta som SI-ledare

Är du intresserad av att arbeta som SI-ledare ska du kontakta ansvarig studievägledare Caroline Spannel Brnelic, studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se. Du ska vara intresserad av pedagogik och ledarskap, tycka om att arbeta i grupp och dela med dig av dina kunskaper. Dessutom ska du vilja lära dig att få studenter engagerade och motiverade i sina studier.

Vad innebär det att arbeta som SI-ledare?

Tillsammans med en grupp om 10-15 studenter (kan variera) använder du olika strategier/metoder för att hjälpa studenterna att bearbeta det som tagits upp av läraren på föreläsningar. Är ni flera SI-ledare på samma kurs, planerar, förbereder och genomför ni SI-passen gemensamt.

Det mest givande har varit att lära sig om gruppdynamik, hur man hanterar en grupp och att alla elever är så olika i sitt lärande.

Som SI-ledare fungerar du som gruppledare och får studentgruppen att reflektera över viktiga begrepp, teorier och kurslitteratur samt hjälper till att skapa diskussion och lösa problem.

Som SI-ledare får du timarvode och dessutom:

  • ledarskapskunskaper
  • fördjupad förståelse för ämnet
  • träning att prata inför grupp
  • möjlighet till nya kontakter med studenter, lärare och övriga SI-ledare
  • en känsla av samhörighet inom ämnet
  • erfarenheter som är eftertraktade i arbetslivet
  • ett arbetsintyg

Du får också, inför SI-arbetet, gå en SI-ledarutbildning arrangerad av Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet. Där får du lära dig allt du behöver för att bli en bra SI-ledare.

Arbetsbeskrivning för SI-ledare (PDF, 200 kB, öppnas i ett nytt fönster).

Mer om arbetet som ledare för SI-möten på Lunds universitet.


Citat i texten är från utvärderingen av SI-verksamheten vid Lunds universitet 2022-2023, kapitlet om Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rapporten kan laddas ner från Lunds universitets sida om SI-PASS.

Kontakt

För mer information om SI på Sociologiska institutionen kontakta studievägledare och SI-metodhandledare Caroline Spannel Brnelic, studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se.

Läs mer om SI vid Lunds universitet på si-pass.lu.se.