Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi på Lunds universitet

Avdelningen för sociologi på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

People walking through train station. Photo Jose Martin Ramirez Carrasco, Unsplash.
Skyltfönster rea. Foto: markus-spiske-unsplash.
Kvinna med långt hår smsar. Foto: tim-mossholder-unsplash.

Sociologi handlar om hur vi människor tillsammans formar samhället vi lever i, men också om hur samhället formar oss - våra livsvillkor och våra värderingar.

Ursprungligen betyder ordet sociologi läran om det sociala. Sociologi utgår från att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Ojämlikhet och makt, socialisering och identitet, individualisering och globalisering är några av de centrala teman som ryms inom sociologin. Dessa kan studeras på olika nivåer, så kallat mikro- och makronivå. På mikronivå kan de minsta detaljerna i ett telefonsamtal studeras medan på makronivå kan till exempel relationer mellan stater och organisationer och globala kulturella strömningar analyseras. 

Sociologi handlar alltså om hur vi människor, i samspel med varandra, bidrar till att forma det samhälle vi lever i, men även om hur detta samhälle i sin tur formar våra livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme.

Förstå samhället för att kunna förändra

Inom sociologin analyseras aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar så som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering, migration och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner.

En ökad förståelse för samhället är ofta nödvändig för att kunna påbörja förändringsprocesser.

Forskning och utbildning hand i hand

På Sociologiska institutionen i Lund finns en stark etnografisk tradition och ett levande intresse för att komma nära de människor som studeras och i detalj analysera deras berättelser, handlingar, texter och institutioner.

Studiemiljön är unik genom att den samlar experter inom bland annat kultursociologi, socialantropologi, familjepolitik, kriminologi och arbetsmarknad. Experter som dagligen använder och utvecklar forskningsfrontens nya teorier och metoder. Det ger en god grund för handledning av originella uppsatser.

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper.

Utbildning i sociologi

Som student hos oss lär du dig att undersöka och utreda, att analysera och att kritiskt granska. Du får lära dig att ta fram underlag för beslutsfattande och för att kunna gå in i ett förändringsarbete.

Inom sociologin kommer du bland annat studera social ojämlikhet, makt- och könsrelationer, etniska konflikter, ungdomskulturer, identitet, brottslighet och mycket annat.

Utbildning i ämnet sociologi finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa kandidat- eller masterprogram i sociologi eller med sociologi som huvudområde.

Välj utbildning

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Välj utbildning.

Träffa våra alumner som läst sociologi