Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Karriär och arbetsmarknad

Arbetsmarknad för pedagoger, sociologer & socialantropologer
Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning - men utan att ange något specifikt ämne eller examen. I stället är det kombinationen av sakområde, färdigheter, intressen, personlighet och drivkraft som avgör var du hamnar.

Kvinna i fokus, massa människor i rörelseoskärpa skyndar förbi.

Arbetsmarknaden för pedagoger

Pedagogik är ett brett kunskapsområde och pedagoger arbetar med en rad olika uppgifter inom statlig och kommunal förvaltning och även i näringslivet och i olika ideella organisationer, liksom inom förskola, skola, högskola och folkbildning.

Pedagogik i kombination med kurser i till exempel sociologi, statsvetenskap eller samhällsgeografi ger kompetens att arbeta med utrednings-, planerings-, utvecklings- och utvärderingsuppgifter.

Pedagoger medverkar också i internationella projekt (till exempel inom SIDA och ideella organisationer) som syftar till att utveckla utbildningsorganisationer i utvecklingsländer. För sådana arbeten kan det vara bra att kombinera pedagogikstudierna med exempelvis utvecklingsstudier eller statsvetenskap.

Pedagoger arbetar också ofta som konsulter, med organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling. För denna typ av arbete är det lämpligt att kombinera pedagogik med kurser i exempelvis psykologi, sociologi, statsvetenskap eller ekonomi.

Andra arbetsuppgifter för pedagoger finns inom så skiftande områden som läromedelsutveckling, journalistik med inriktning mot skola och utbildning, förlagsverksamhet och allmän informationsverksamhet.

Kontakt:
Maria Löfgren Martinsson
Telefon: +46 46-222 87 33

Mera information:

 

Arbetsmarknaden för sociologer

Den sociologiska kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.

Som sociolog går du en bred arbetsmarknad till mötes

Du kan till exempel arbeta med undervisning och information, med personalfrågor och organisationsutveckling, med handläggning, utredning eller utvärdering. Dessa områden har dominerat hittills, men man hittar även sociologer i andra typer av arbeten, till exempel inom journalistik, biståndsarbete, marknadsföring, bostadsplanering, kriminalvård, och medicin.

Sociologin är relevant inom alla arbeten som har med människor att göra.

Förklara sociala fenomen

Det är sociologens uppgift att förklara vad som ligger till grund för sociala fenomen. Det kan handla om etnisk segregering, alltså varför människor med invandrarbakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller om upprätthållandet av löneskillnader mellan män och kvinnor, om förekomsten av olika problem i skolor, om tilltron till den ekonomiska marknaden och mycket annat.

Hittills har statliga och kommunala anställningar dominerat arbetsmarknaden, men förhållandet börjar balanseras av ett ökat intresse bland privata och ideella organisationer.


Sociologer är verksamma inom bland annat följande områden:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv
 • Bostads- och samhällsplanering
 • Genusfrågor
 • Framtids- och befolkningsstudier
 • Hälso- och sjukvård
 • Kriminologi
 • Masskommunikation och kultur
 • Miljöpolitik och miljövård
 • Organisation och teknologi
 • Politiska förhållanden
 • Socialtjänst och socialpolitik
 • Utbildningsväsendet
 • Välfärd och levnadssätt

Sociologer är anställda inom till exempel:

 • Forskningsinstitut
 • Universitet och högskolor
 • Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor
 • Internationella biståndsorganisationer
 • Kriminalvården
 • Polisväsendet
 • Kommunal och statlig förvaltning
 • Socialtjänst, hälso- och sjukvård
 • Politiska och fackliga organisationer
 • Konsultverksamhet
 • Marknads- och opinionsinstitut
 • Massmedia
 • Reklam och marknadsföring

 

Arbetsmarknaden för socialantropologer

Som socialantropolog har du fått med dig ett jämförande perspektiv. Med en examen i socialantropologi kan du bland annat arbeta med integrationsfrågor, forsknings- och utredningsuppdrag inom offentliga verksamheter, men även med information, administration i till exempel biståndsorganisationer, på statliga myndigheter eller inom utbildningsväsendet. Man brukar säga att antropologer har hela världen som arbetsfält och antropologisk kompetens och kunskap är alltid aktuell.

Genom att kombinera dina studier i socialantropologi med andra ämnen som du är intresserad av kan du skapa en unik profil och verka inom en mängd olika yrkesområden. Exempel på jobb är handläggare och utredare på t.ex migrationsverket, konsult, samordnare och jobb inom turism.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, skriver på sin webb:

"Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt."

Läs mer om yrket socialantropolog på saco.se

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten