Miniordbog

 • Antagning: Optagelse
 • Anmälan: Tilmelding
 • Behörighet: Det svenske ord behörighet refererer til adgangsbetingelser eller adgangskrav
 • Betyg: Karakter. På Lunds Universitet skelner man på grundniveau kun mellem U, G og VG dvs. underkendt, godkendt og vel godkendt
 • Fortsättningskurs: Andetsemesterkursus
 • Grundkurs: Introduktionskursus
 • Högskola: Kan dække alle former for hojere uddannelse. Högskoleutbildning er lig med videregående uddannelse. Den danske højskole hedder folkhögskolan
 • Högskolepoäng (hp): Svarer til og er det samme som ECTS-point. Dvs. at 30 högskolepoäng er lig et semester. Hver delkurs vil vore 7,5 hp eller 15 hp
 • Hösttermin/HT/ht: Efterårssemester
 • Kandidatuppsats: Svarer til bacheloropgave
 • Kurs: Et kurs på svensk kan være et helt semesterforløb. Et kurs har normalt flere delkurser indlagt. Hver delkurs har forelæsninger, eksamen og karakter (betyg). Kurserne blev indtil for nyligt kaldt A, B eller C, der svarer til 1., 2. eller 3. semester. Derfor vil man stadig høre folk sige at Jeg læser A-kurset i sociologi.
 • Studierektor: Studieleder der har ansvaret for grunduddannelsen
 • Tentamen: Eksamensopgave
 • Tenta: Kurserne afsluttes med en skriftlig eksamen eller opgave, kaldet tentamen eller tenta. Tenta kan være sals-tenta (skriftlig eksamen på universitetet) eller hemtenta (skriftlig eksamen som skrives hjemme).
 • Termin: Semester (NB: semester betyder ferie på svensk!)
 • Uppsats: Større skriftlig opgave
 • Uppsatseminsarium: Et mundtligt forsvar af din opgave med en anden student som opponent.
 • Vårtermin/VT/vt: Forårssemester