Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista sociologi och socialantropologi

Information för journalister/press/media

Sociologisk och socialantropologisk expertkompetens kan användas för att belysa och analysera många olika områden som rör samhälle och kultur. Relationer, maktstrukturer, människors handlingar och identiteter och många fler områden.

Välkommen att kontakta våra forskare om deras respektive expertområden:

Arbete/Organisation, Emotionssociologi, Energi och samhälle, Evolution och samhälle, Familj, Feministisk teori, Funktionsvariationer, Geografiska områden, Globalisering, Hållbarhet och konsumtion, Identitet, Industri, KlassKonspirationsteorier/Vetenskapsmotstånd/Fake news, Konsumtion, Kriminalitet/Rättsarbete, Kultur, Medicin och hälsa, Medier/Sociala medier, Landsbygdssociologi, Migration/Integration, Militär sociologi, Politisk sociologi, Skola/Utbildning/Pedagogik, Socialpsykologi, Ungdomar.

För högupplösta bilder på våra forskare, vänd dig till webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se.


Arbete / Organisation

Emotionssociologi

Energi och samhälle

 • Katinka Johansen – post-normal vetenskap, energiplanering, energi policy och EIA processer (Environmental Impact Assessments) i Danmark
 • Mikael Klintman – hushållens användning av förnybar energi

Evolution och samhälle

Familj / Relationer

 • Dalia Abdelhady – invandrarfamiljer
 • Linn Alenius Wallin – bonusrelationer; ombildade familjer; självvalda relationer
 • Veronika Burcar Alm – syskonvåld
 • Lisa Eklund – familjepolitik i Kina; föräldrastöd i Sverige
 • Sara Eldén – barns perspektiv i omsorgsrelationer; privat barnomsorg; omsorgsarbete mellan generationer
 • Nina Gren – familjerelationer i Mellanöstern
 • Tova Höjdestrand – familjepolitik och konservativa ”pro-family” gräsrotsrörelser i Ryssland
 • Marie Larsson – preventivmedel; reproduktivt arbete; intima förhållanden
 • Åsa Lundqvist – familjerelationer; familje-, föräldrastöds- och aktiveringspolitik
 • Agneta Mallén – tidiga samordnade insatser för barn som har risk att hamna i kriminalitet
 • Aube Tollu – sex; intima förhållanden

Feministisk teori

Funktionsvariationer

 • Agneta Mallén – svårigheten att anmäla våld och omsorgssvikt mot barn med funktionsvariation
 • David Wästerfors – framkomlighet i vardagen; gaming och funktionshinder

Geografiska områden

Afrika

Asien

 • Indonesien - Axel Fredholm: folkligt deltagande och lokaldemokrati
 • Kina Lisa Eklund: kvinnounderskott; befolkningsfrågor
 • Ryssland - Tova Höjdestrand: familjepolitik; hemlöshet; konservatism; nationalism
 • Ryssland - Christopher Swader: ryska samhället; social förändring i Ryssland; sociala värderingar i Ryssland

Europa

Mellanöstern

 • Israel/Palestina - Nina Gren: de ockuperade områdena
 • Mellanöstern - - Jaleh Taheri: kvinnor på arbetsmarknaden
 • Mellanöstern  - Dalia Abdelhady: migration, integration, skola, arbetsmarknad

 USA

Globalisering

 • Bo Isenberg – social förändring; komplexitet; ambivalens
 • Kjell Nilsson – globalisering och socioekonomisk förändring
 • Johan Sandberg – globala rekryteringen av högkvalificerad arbetskraft

Hållbarhet och konsumtion

Identitet

 • Ron Eyerman – kollektiv identitet och kollektivt minne
 • Bo Isenberg – individualisering; kollektiv identitet
 • Uzma Kazi – identitetsskapande för muslimer i Sverige

Industri

Klass

 • Elien Dalman – social ojämlikhet; social rörlighet; social stratifiering; social klass och genus
 • Bo Isenbergklass; social differentiering; social skiktning; segregation

Konspirationsteorier / Vetenskapsmotstånd / Fake news

Konsumtion

Kriminalitet / Rättsarbete

 • Rasmus Ahlstrand – arbetslivskriminalitet
 • Susanne Boethius – våld i nära relationer
 • Veronika Burcar Alm – unga brottsoffer; brottsutsatthet; medling vid brott
 • Lisa Flower – yrkesverksamma i juridik; digitalisering av domstolar; rättegångar
 • Henriette Frees Esholdt – Islamiska staten; islamistisk radikalisering och terrorism; svenska krigare utomlands; kvinnor i terrorism; inofficiell propaganda i sociala medier; kvinnors operativa militära roller i ISIS
 • Isabelle Johansson – sexarbete; människohandel; anti-trafficking; prostitutionspolicy
 • Anders Kjellberg – arbetslivskriminalitet
 • Agneta Mallén – trygghet; rädsla för brott
 • Oriana Quaglietta – narkotikamarknaden
 • Steven Sampson – korruption; antikorruption
 • David Sausdal – gängkriminalitet; gränsöverskridande brottslighet; övervakning och polisarbete. Har studerat dansk kriminalpolitik och kan uttala sig om skillnader mellan Danmark och Sverige.
 • Aube Tollu – terrorism; jihadism
 • David Wästerfors – teorier om fysiskt våld; statlig ungdomsvård; brottsutredande medborgare; korruption
 • Malin Åkerström – mutor och korruption; våld i nära relationer

Kultur

Landsbygdssociologi

Medicin och hälsa

 • Shai Mulinari – läkemedel och läkemedelsindustri; medicinsk forskning och sociala kategorier

Medier / Sociala medier

Migration / Integration

 • Rasmus Ahlstrand – migrantarbete; EU-migration; utstationering; arbetskraftsinvandringsreformen 2008
 • Olle Frödin – arbetskraftsinvandring
 • Nina Gren – flyktingar och integration i Sverige; palestinska flyktingar; palestinsk diaspora
 • Anders Kjellberg – arbetskraftsinvandring i restaurang- och städbranscherna
 • Johan Sandberg – invandrarorganisationer och arbetsmarknadsintegration

Militär sociologi

 • Håkan Silverup – militärt våld, övergrepp i krig, krigaretik och militär maskulinitet

Politisk sociologi

Queerteori

Skola / Utbildning / Pedagogik

Socialpsykologi

Ungdomar

 • Veronika Burcar Alm – ungdomars upplevelser av våld och hot; unga kriminella
 • Johan Sandberg – effekterna av indragna studiebidrag
 • David Wästerfors – ungas erfarenheter av särskilda ungdomshem: spelvanor bland unga med funktionsnedsättning

Hittar du inte vad du söker?

Välkommen att kontakta Sociologens forskningsansvarige Mikael Klintman för vägledning om ämnen som inte finns listade.

Du kan även kontakta Rättssociologiska institutionen angående ämnen som inte listats här.

Kontakta Sociologiska institutionen

Simon Turner, Forskningsansvarig
E-post: simon [dot] turner [at] soc [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 88 65