Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertlista sociologi och socialantropologi

Information för journalister/press/media

Sociologisk och socialantropologisk expertkompetens kan användas för att belysa och analysera många olika områden som rör samhälle och kultur. Relationer, maktstrukturer, människors handlingar och identiteter och många fler områden.

Välkommen att kontakta våra forskare om deras respektive expertområden:

Arbete/Organisation, Emotionssociologi, Familj, Feministisk teori, Funktionsvariationer, Geografiska områden, Globalisering, Hållbarhet och konsumtion, Identitet, Klass, Kriminalitet/Rättsarbete,Kultur, Medicin och hälsa, Politisk sociologi, Skola/Utbildning/Pedagogik, Socialpsykologi, Ungdomar.

För högupplösta bilder på våra forskare, vänd dig till webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se.


Arbete/Organisation

Emotionssociologi

Familj

 • Linn Alenius Wallin – bonusrelationer, ombildade familjer, självvalda relationer
 • Veronika Burcar Alm – syskonvåld
 • Lisa Eklund – familjepolitik i Kina; föräldrastöd i Sverige
 • Sara Eldén – barns perspektiv i omsorgsrelationer; privata barnomsorg; omsorgsarbete mellan generationer
 • Tova Höjdestrand – familjepolitik och konservativa ”pro-family” gräsrotsrörelser i Ryssland
 • Nina Gren – familjerelationer i Mellanöstern
 • Marie Larsson – preventivmedel; reproduktivt arbete; intima förhållanden
 • Åsa Lundqvist – familjerelationer; familje-, föräldrastöds- och aktiveringspolitik

Feministisk teori

 • Sara Eldén, Familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg
 • Marie Larsson, Genus; feministiska teknik- och vetenskapsstudier
 • Åsa Lundqvist, Arbetsmarknads- och familjepolitikens påverkan på genusrelationer
 • Oriana Quaglietta, Feministisk kriminologi; kvinnor som använder och säljer droger

Funktionsvariationer

Geografiska områden

Afrika

Asien

Europa

Mellanöstern

 • Israel/Palestina - Nina Gren: De ockuperade områdena

Globalisering

 • Bo Isenberg – social förändring, komplexitet, ambivalens
 • Kjell NIlsson – globalisering och socioekonomisk förändring
 • Johan Sandberg – globala rekryteringen av högkvalificerad arbetskraft

Hållbarhet och konsumtion

Identitet

 • Colm Flaherty – identitet och mening inom frivilliga grupper
 • Bo Isenberg – individualisering, kollektiv identitet
 • Uzma Kazi – identitetsskapande för muslimer i Sverige

Industri

Klass

 • Bo Isenbergklass, social differentiering, social skiktning, segregation

Kriminalitet / Rättsarbete

 • Susanne Boethius – våld i nära relationer
 • Veronika Burcar Alm – unga brottsoffer, brottsutsatthet, medling vid brott
 • Lisa Flower – försvarsadvokater; rättegångar; emotioner bland juridiskt yrkesverksamma
 • Henriette Frees Esholdt – Islamiska staten, islamistisk radikalisering och terrorism, svenska krigare utomlands, kvinnor i terrorism, inofficiell propaganda i sociala medier, kvinnors operativa militära roller i ISIS
 • Liv Gaborit – fängelser, Fängelser i den globala södern
 • Anna Hedlund  våld, brottsförebyggande arbete, våldsprevention, kriminella miljöer, skjutvapenvåld
 • Isabelle Johansson – sexarbete; människohandel; anti-trafficking; prostitutionspolicy
 • Agneta Mallén – trygghet; rädsla för brott; IT-brott
 • Oriana Quaglietta – narkotikamarknaden
 • Anna Rypi – medling mellan förövare och brottsoffer
 • Hanna Sahlin Lilja – rädsla för brott; kriminalstatistik och statistiska mätningar
 • Steven Sampson – korruption; antikorruption
 • David Sausdal – gängkriminalitet, gränsöverskridande brottslighet, övervakning och polisarbete. Har studerat dansk kriminalpolitik och kan uttala sig om skillnader mellan Danmark och Sverige.
 • Marie Sépulchre – rätten om icke-diskriminering på grund av funktionsnedsättning
 • David Wästerfors – teorier om fysiskt våld; statlig ungdomsvård; brottsutredande medborgare, korruption
 • Malin Åkerström – mutor och korruption; våld i nära relationer

Kultur

Medicin och hälsa

Shai Mulinari – läkemedel och läkemedelsindustri, medicinsk forskning och sociala kategorier

Medier/Sociala medier

Migration/Integration

 • Olle Frödin – arbetskraftsinvandring
 • Nina Gren – flyktingar och integration i Sverige; palestinska flyktingar; palestinsk diaspora
 • Anders Kjellberg – arbetskraftsinvandring i restaurang- och städbranscherna
 • Mai Lundemark – migration/integration, facklig representation av arbetstagare med migrantbakgrund i Danmark
 • Johan Sandberg – invandrarorganisationer och arbetsmarknadsintegration
 • Priscilla Solano – migrationsstyrt bistånd; flyktingläger; mänskliga rättigheter

Militär Sociologi

 • Håkan Silverup – militärt våld, övergrepp i krig, krigaretik och militär maskulinitet

Politisk sociologi

Skola/Utbildning/Pedagogik

Socialpsykologi

Ungdomar


Hittar du inte vad du söker?

Välkommen att kontakta Sociologens forskningsansvarige Mikael Klintman för vägledning om ämnen som inte finns listade.

Du kan även kontakta Rättssociologiska institutionen angående ämnen som inte listats här.

Kontakta Sociologiska institutionen

Mikael Klintman, Forskningsansvarig
E-post: mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 70 284 55 48