Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Isabelle Johansson

Doktorand

Socialantropologi

 

Främsta forskningsområden:

  • Anti-trafficking policy
  • Prostitutionspolicy

 

Pågående forskning:

DemandAT – Demand-side measures against trafficking

Kundkriminalisering, striktare kontroller av rekryteringsföretag och kampanjer för rättvisemärkta T-shirts är exempel på åtgärder som diskuteras för att genom fokus på efterfrågesidan minska människohandel. Än så länge finns dock inte mycket forskning om vilken inverkan sådana metoder har. Det europeiska forskningsprojektet DemandAT – Demand-side measures against trafficking syftar till att få en bättre förståelse av detta fält.

 

Syftet med DemandAT i sin helhet är att undersöka vilken roll efterfrågan spelar i relation till människohandel samt de åtgärder som inriktar sig mot efterfrågesidan för att minska människohandel inom olika områden. De åtgärder som vidtagits för att minska efterfrågan analyseras och deras effektivitet för att minska efterfrågan kommer att bedömas. Projekt är tvärvetenskapligt och finansieras av EU:s Sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Det inkluderar nio partners från olika europeiska länder och samordnas av International Centre for Migration Policy Development i Wien (http://www.icmpd.org).

 

Tillsammans med min projektledare Petra Östergren kommer jag att undersöka hur efterfrågan hanteras i tre typer av prostitutionspolicy - i Sverige, Tyskland och Nya Zeeland. Syftet är att förstå och jämföra hur dessa tre länder förhåller sig till frågan i på nationell nivå, i bl.a. lagstiftning, och i åtgärder på lokal nivå, samt att bedöma huruvida det är möjligt att säga något om vad respektive lands policy har för effekter på efterfrågesidan.

 

Länkar till publikationer: 

Isabelle Johansson (2014) "Swedish Anti-Trafficking Policy: Official Framework and Local Practices". MIM Working Paper Series 14:5.

http://mah.se/upload/Forskningscentrum/MIM/WPS%2014.5%20Isabelle%20Johansson.pdf

Isabelle Johansson (2014) "Particularly distressing circumstances”. Regularisations and Employment in Sweden. REGANE Assessment Report. Vienna: ICMPD. http://research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Project_material/REGANE/REGANE_Assessment_Sweden_Final_sentout.pdf

 

 

Foto på Isabelle Johansson
E-post: isabelle [dot] johansson [at] soc [dot] lu [dot] se

Doktorand

Socialantropologi

+46 46 222 88 73

+46 73 998 15 99

31

Isabelles forskningsintresse omfattar frågor som migration, människohandel och kommersiell sex, särskilt sambandet mellan olika nivåer så som internationell policy, nationell policy och lokala aktörer. Hennes tidigare forskning undersöker svensk policy mot människohandel på flera nivåer och åtgärder mot människohandel i Italien. Hennes masteruppsats "Swedish Anti-Trafficking Policy: Official Framework and Local Practices" blev tilldelad MIM Master Essay award 2014. 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten