Foto av Isabelle Johansson.
Foto av Isabelle Johansson.

Publikationer

Displaying of publications. Sorted by year, then title.

Bakgrund

Jag började intressera mig för forskning kring handel med sexuella tjänster under den tid då jag jobbade med sexarbetare i Italien, i ett projekt som syftade till att säkerställa sexarbetares rättigheter, som tillgång till hälsa och sjukvård och information om invandrings- och prostitutionslagstiftning. Jag värdesätter tillämpad forskning och samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer. Jag har bland annat arbetat som konsult för människohandelspolicy vid FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC). Jag har en kandidatexamen i socialantropologi från Lunds universitet och en master i International Migration & Ethnic Relations från Malmö universitet.