Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mostafa, samhällsvägledare på Lunds kommun

Porträtt Mostafa Fadhl utanför Kristallen i Lund. Foto: Emma Lord.

Vad arbetar du med?

Uppdraget som samhällsvägledare är att ge medborgare i kommunen vägledning i samhällsrelaterade frågor. Vi är en kanal in till kommunen för alla medborgare som har frågor eller synpunkter. Medborgarnas frågor kan gälla kommunal service, andra offentliga aktörer eller samhället i stort. Vi svarar på frågor via telefon, e-post, sociala medier eller tar emot besök i receptionen.

Berätta om en dag på jobbet.

Vår verksamhet är schemastyrd. Vi bemannar telefonen/receptionen från 08:00 till 17:00 (till 16:00 på fredagar och sommaren). Vi loggar in på vårt ärendehanteringssystem och flera andra program för att kunna registrera/hantera alla ärenden som kommer in under dagen. Man vet aldrig vilka frågor som dyker upp. Medborgarnas frågor kan vara allt mellan himmel och jord. Men ingen fråga är för liten. Man måste gilla att hjälpa och vägleda medmänniskor. I slutet av dagen går man hem med en härlig känsla av att man har hjälpt människor med allt möjligt.

Berätta om hur du specialiserade dig tidigt i din utbildning för att nå ditt mål.

Under min masterutbildning fokuserade jag på att skapa en akademisk specialisering inom den offentliga sektorn - med tanke på att jag ville jobba inom kommuner/regioner med samhällsfrågor och/eller samhällsplanering. Mer specifikt valde jag att specialisera mig inom ämnet “lokal demokrati” på kommunal nivå. Jag förstod att jag måste vara strategisk med mina val för att kunna skapa en ‘profil’ som kan leda till en anställning i framtiden.

Ett viktigt steg i min utbildning var praktikkursen! Under hela höstterminen 2019 praktiserade jag på samhällsbyggnadsförvaltningen på Åstorps kommun. Jag arbetade med ett självständigt utredningsarbete, där min arbetsuppgift handlade om att genomföra ortsanalyser för kommunens fyra orter med fokus på medborgardialoger. Syftet med arbetet var att finna orternas karaktär och identitet genom intervjuer och enkätundersökningar. Jag lärde mig hantera ett utredningsarbete som är både omfattande och komplex, där jag var ansvarig för att samla in, strukturera och analysera en stor mängd undersökningsmaterial. Praktiken har stärkt min analytiska problemlösningskompetens och utvecklat min förmåga att planera och organisera mitt arbete.

I ljuset av min specialisering valde jag att skriva min masteruppsats om hur stora och små kommuner arbetar med medborgardialog. Syftet med uppsatsen var att komparativt förstå hur den lokala demokratin fungerar i stora och små kommuner utifrån tjänstemännens perspektiv. Jag intervjuade 10 tjänstemän från Sveriges största och minsta kommuner, och analyserade materialet utifrån governance- och organisationsteorier. Uppsatsen gav mig konkreta insikter i hur stora och små kommuner arbetar med medborgardialog, och hur kommunernas storlek (och därav styrning) kan påverka den lokala demokratin.

Vad hände efter att du tog examen?

Efter examen fokuserade jag på att söka jobb/praktik inom olika yrken som skulle passa min akademiska specialisering. Det var en utmaning att söka jobb under pandemin, och jag fick många negativa svar på mina intresseanmälningar/spontanansökningar. Men det finns alltid ett ljust i slutet av tunneln!

Hur fick du din nuvarande anställning?

Det tog flera månader och ännu flera misslyckade försök tills jag äntligen fick ett positivt svar på mejlet. Jobbet var samhällsvägledare på medborgarcenter i Lunds kommun! Det kändes som en nypa frisk luft att äntligen få napp efter alla negativa svar under pandemin.

Vad är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Det mest utmanande med mitt arbete är att mötet med oss på medborgarcenter kan vara avgörande för hur en medborgare kan genomföra sina ärenden, styra sitt liv och delta i samhället på bästa sätt. Därför är vår roll viktig för människorna i kommunen.

Varför ville du läsa sociologi?

Mitt intresse för sociologi började under mina första år på universitetet. Jag läste kandidatprogrammet samhällsplanering, urban och regional utveckling, vars två huvudämnen var sociologi och samhällsgeografi. Under programmet hade vi möjligheten att inrikta oss inom ett dessa två huvudämnen - och jag valde sociologin på grund av dess teoretiska djup och tankeställande perspektiv.

Sociologin är ett hav av kunskap. Det finns en röd tråd mellan den abstrakta filosofin och den konkreta verkligheten. Den är politisk och opinionsbildande. Den har en komplex verktygslåda som kan teoretisera hur ett samhälle ser ut i en viss ‘time and space’. Efter kandidaten var det självklart för mig att fördjupa mig inom sociologin och valde därför att läsa masterprogrammet.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i sociologi i ditt nuvarande arbete?

För att hantera rollen som samhällsvägledare måste man ha god kännedom om offentlig verksamhet och viktiga samhällsfunktioner. I ljuset av min akademiska specialisering har jag en välgrundad insikt i vad kommunens samhällsuppdrag innehåller. Jag har även förståelse för hur kommunen fungerar som en politiskt styrd organisation.

Intervjun genomfördes våren 2022.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Mostafa Fadhl

Valde att specialisera sig tidigt i sin utbildning för att nå sitt mål.

Arbetsplats:
Lunds kommun (byggnaden heter "Kristallen").

Arbetar som:
Samhällsvägledare

Utbildning:

  • Läste kandidatprogrammet samhällsplanering, urban och regional utveckling, vars två huvudämnen var sociologi och samhällsgeografi. Valde sociologi som huvudämne.
  • Masterprogrammet i sociologi.

Examen:
Masterexamen i sociologi 2021

Ett gott råd till andra studenter:

Don't spread yourself too thin. Jag tycker att det är viktigt att vara strategisk med sin utbildning och specialisera sig inom ett visst ämne som man tycker är intressant. Man måste skapa en anställningsbar ‘profil’ och ha rätt spetskompetens. På så sätt har man ett överläge när man söker jobb efter utbildningen.