Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljösociologi (EnvSoc)

Miljösociologi (EnvSoc) är en forskningsmiljö inom sociologiska institutionen där vi intresserar oss för samspelet mellan sociala, ekonomiska och kulturella faktorer och deras inflytande på miljöpolitik och miljöutfall. Inom EnvSoc utforskar vi de många sätt på vilka dessa samhälleliga element påverkar miljön och, omvänt, hur miljöförhållanden påverkar samhället.

I EnvSoc tas en lång rad olika infallsvinklar, vilket som återspeglar gruppmedlemmarnas olika forskningsintressen relaterade till miljöfrågor. Samspelet mellan sociala system och den fysiska miljön är utgångspunkten för våra diskussioner. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hur olika miljöförhållanden, inklusive klimatförändringar, biologisk mångfald och regionspecifika regleringar, påverkar samhällsstrukturer.

Diskussioner omfattar analytiska teman såsom miljöfrågornas inverkan på ekonomisk tillväxt och social rättvisa, dynamiken inom miljörörelser, sociotekniska innovationer och förhållandet mellan konsumtionsmönster och vardagsliv. Vi undersöker också samspelet mellan människor och andra arter. Ibland strukturerar vi gruppens aktiviteter kring sektoriella och miljöbaserade teman såsom djurens rättigheter, turism, livsmedelsproduktion, energi, vattenförvaltning, stadsliv, biologisk mångfald och klimatförändringar. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan vi hitta och fördjupa oss i specifika sociologiska frågor som dyker upp när dessa olika teman möts.

Vi prioriterar intellektuell öppenhet i vår EnvSoc, det vill säga icke-dogmatiska och inkluderande interaktion där olika synsätt välkomnas på riktigt.

EnvSoc-möten hålls ungefär en gång i månaden, vanligtvis runt lunchtid. Dessa möten ger deltagarna möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter, bl. a workshops, diskussioner om vetenskapliga artiklar och feedback-sessioner om forskningsutkast. Deltagarna hjälps åt att hålla varandra informerade om nyheter och kommande aktiviteter inom området miljösociologi, inklusive konferenser. Vi försöker stärka deltagarnas och gruppens nätverkande med forskare från andra institutioner vid Lunds universitet och utanför, både i Sverige och internationellt.

Uppdrag och förfrågningar

Juniora och seniora kollegor som är intresserade av EnvSoc:s arbete är välkomna att kontakta oss, till exempel om att skriva upp sig på vår e-postlista.

Forskare inom EnvSoc

Anika Binte Habib
Erik Brattström
Kristoffer Berglund
Lea Fünfschilling
Mikael Klintman
Mikael Linnell
Mimmi Barmark
Naja Yndal-Olsen
Olle Frödin
Sam Fraser
Sara Skarp

Samordnare

Sara Skarp och Mikael Klintman
Sara [dot] skarp [at] soc [dot] lu [dot] se, mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se