Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljösociologi (EnvSoc)

Relationen mellan samhälle och miljö i fokus

I denna forskarmiljö utforskar vi de många sätt som samhälleliga element påverkar miljön och, omvänt, hur miljöförhållanden påverkar samhället. Vi intresserar oss för samspelet mellan sociala, ekonomiska och kulturella faktorer och deras inflytande på miljöpolitik och miljöutfall.

I EnvSoc utnyttjas många olika infallsvinklar, vilket återspeglar gruppmedlemmarnas forskningsintressen relaterade till miljöfrågor. Samspelet mellan sociala system och den fysiska miljön är utgångspunkten för våra diskussioner och vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hur olika miljöförhållanden, inklusive klimatförändringar, påverkar samhällsstrukturer.

Våra diskussioner spänner över teman såsom miljöfrågornas inverkan på ekonomisk tillväxt och social rättvisa, dynamik inom miljörörelser, sociotekniska innovationer och förhållandet mellan konsumtionsmönster och vardagsliv. Vi undersöker också samspelet mellan människor och andra arter. Ibland strukturerar vi gruppens aktiviteter kring sektoriella teman såsom livsmedelsproduktion, turism, energi, vattenförvaltning, stadsliv, djurs rättigheter, biologisk mångfald och klimatförändringar. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan vi hitta och fördjupa oss i specifika sociologiska frågor som dyker upp när dessa olika teman möts.

Vi välkomnar en bredd av forskaridentiteter, inklusive de som inte definierar sig som sociologer. Interdisciplinaritet och ett fokus på samspelet människa-miljö är vad som utmärker medlemmarna i EnvSoc. Vi prioriterar intellektuell öppenhet, det vill säga icke-dogmatisk och inkluderande interaktion där olika synsätt välkomnas på riktigt.

EnvSoc-möten hålls ungefär en gång i månaden, vanligtvis runt lunchtid. Dessa möten ger deltagarna möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter, bland annat workshops, diskussioner om vetenskapliga artiklar och feedback-sessioner om forskningsutkast.

Kontakt/Sammankallande

Sara Skarp och Mikael Klintman
Sara [dot] skarp [at] soc [dot] lu [dot] se, mikael [dot] klintman [at] soc [dot] lu [dot] se (mikael[dot]klintman[at]soc[dot]lu[dot]se)

Kollegor som är intresserade av EnvSoc:s arbete är välkomna att kontakta oss, och kan till exempel skriva upp sig på vår e-postlista.

Utvalda relaterade projekt

Här finns exempel på pågående projekt kopplade till forskarmiljön EnvSoc. 

Utvalda relaterade publikationer

Uppdrag och förfrågningar

Juniora och seniora kollegor som är intresserade av EnvSoc:s arbete är välkomna att kontakta oss, till exempel om att skriva upp sig på vår e-postlista.