Ledning och organisation

Institutionsstyrelsen       

Ordinarie ledamöter           

 • Åsa Lundqvist (professor) ordförande
 • Jan Mewes (docent) lärarrepresentant sociologi
 • Sébastien Tutenges (biträdande universitetslektor) lärarrepresentant sociologi /socialantropologi
 • Olle Frödin (docent) lärarrepresentant sociologi
 • Maria Löfgren Martinsson (universitetslektor) lärarrepresentant pedagogik
 • Tova Höjdestrand (universitetslektor) lärarrepresentant socialantropologi
 • Anna Kallos (doktorand) doktorandrepresentant
 • Susanne Lindberg (utbildningsadministratör) TA-representant
 • Jonathan Lundborg, studentrepresentant
 • Gösta Östergren, studentrepresentant

Suppleanter 

 • Veronika Burcar Alm (universitetslektor) lärarrepresentant sociologi 
 • Axel Fredholm (universitetslektor) lärarrepresentant sociologi 
 • Bo lsenberg (docent) lärarrepresentant sociologi 
 • Christopher Mathieu (docent) lärarrepresentant sociologi 
 • Nina Gren (universitetslektor) lärarrepresentant socialantropologi
 • Emma Lord (webbredaktör) TA-representant
 • Studentrepresentant, se ovan under ordinarie. Studentrepresentanter turas om att vara suppleanter respektive ordinarie.

FU-kollegiet

Studierektor för forskarutbildningen (FU) ansvarar för institutionens forskarutbildning. Som stöd för forskarutbildningen finns FU-kollegiet som framförallt består av institutionens professorer och docenter samt doktorandrepresentanter. Kollegiet sammanträder 2-3 gånger per termin för att planera kursutbud och diskutera utbildningens innehåll. Kollegiet bearbetar underlag och lämnar förslag till beslut till prefekt och institutionsstyrelsen.