Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning

Förstår och förklarar människans lust att organisera sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  • Hur skapas mening, kunskap, ordning och sammanhållning i ett samhälle där stora grupper står utanför arbetsmarknaden, och inte kan leva upp till förväntningarna på kortsiktig produktivitet?
     
  • Hur hanteras de konflikter som uppstår när ekonomiska, sociala, och politiska resurser fördelas olika, såväl regionalt som globalt?
     
  • Hur förändras vardagslivet när traditionella normer, lärande och institutioner löses upp och ersätts av nya?

 

Forskarna på Sociologiska institutionen i Lund försöker dagligen besvara denna typ av frågor. Här ryms sociologer, socialantropologer och pedagoger i samma hus och försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 

Dessa tre klassiska samhällsvetenskapliga discipliner ingår i en och samma institution här i Lund, vilket bäddar för en kreativ och intressant forskningsmiljö som gynnar tvärvetenskapliga projekt och samarbeten.
 

Institutionens samlade kompetens omfattar bland annat miljö- och utvecklingsfrågor, lärandeprocesser, skol- och utbildningsväsende, politisk styrning och kontroll, kriminologi, socialpolitik och kunskapsbildning.
 

Maktrelationer och sociala skiljelinjer, särskilt de som utgår från etnicitet, kön, sexualitet och social klass står i fokus för mycket av institutionens forskning.
 

Finansiering sker delvis genom externa forskningsbidrag, men forskarna anlitas också ofta av privata och offentliga uppdragsgivare för att belysa ett problem eller utvärdera olika insatser.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten