Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Sociologi och socialantropologi

Välkommen att bli en del av vårt doktorandnätverk och vår kreativa forskningsmiljö! Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som det går att läsa sig till.

En svensk doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Studier kan bedrivas på deltid, minst halvtid, och omfattar då maximalt 8 år. Doktoranden har också rätt men inte skyldighet att avlägga licentiatexamen (120 högskolepoäng) som en etapp i forskarutbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansök till forskarutbildningen

Sociologiska institutionen utlyser inte doktorandtjänster på regelbunden basis. Vid utlysning hittar du information på Lunds universitets sida Lediga anställningar.

Student blickar mot forskarutbildningen.

Studierektor för forskarutbildningen

Sara Eldén
Docent | Universitetslektor