Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarstudier

Sociologi och socialantropologi

Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskarutbildning i sociologi och socialantropologi. Vid institutionen arbetar ett tjugotal doktorander, och vi tar normalt in nya doktorander en gång om året.

Röda höstlöv mot vägg.

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand blir du en del av forskningen vid Lunds universitet.

För doktorsexamen ska en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) författas. Den ska baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard.

Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 165 högskolepoäng.

Ansök till forskarutbildningen

Sociologiska institutionen utlyser doktorandtjänster vid behov. Vid utlysning hittar du information på Lunds universitets sida Lediga anställningar.

Handboken och kontakt

Mer information om vår forskarutbildning hittar du i Handboken.

Studierektor för forskarutbildningen är Sara Eldén.
E-post: sara [dot] elden [at] soc [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 04 36

Doktorandkurser i samarbete med andra universitet

Contemporary sociological theory (Våren 2022)

I samarbete med Köpenhamns universitet.

Classical Sociological Theory

I samarbete med Göteborgs universitet.

Modern Sociological Theory

I samarbete med Köpenhamns universitet.

Institutionens läskurser för doktorander

Vetenskapsteori

Kvalitativa metoder

Klassisk sociologisk teori

Modern sociologisk teori

Övriga kurser

FU-kollegiet

Studierektor för forskarutbildningen (FU) ansvarar för institutionens forskarutbildning. Som stöd för forskarutbildningen finns FU-kollegiet som framförallt består av professorer och docenter samt doktorandrepresentanter.