Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

UPPDATERAD FÖR HÖSTTERMINEN 2022

 • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
 • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

  Grundkurser (grundnivå)

  Se även ”Temakurser” och "Kurser inom HR-programmet" under egna rubriker nedan.

   Sociologi

     Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

     Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

     @ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)

     @ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

     @ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

     Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

       Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

       Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40)

       Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41)

       Socialantropologi

       Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

       Pedagogik

       Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)


       Fortsättningskurser (grundnivå)

         Sociologi

         Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

         @ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

         Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA10)

         Sociologi: Organisation, ledning och lärande II, 30hp (SOCA60)

         Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

         Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

         Socialantropologi

         Socialantropologi fortsättningskurs, 30 hp (SANA25)

         Pedagogik

         Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

         Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

         Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

         Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

         Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

         Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)


          Kandidatkurser (grundnivå)

           Sociologi

           Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi, 30 hp (SOCK20)

           Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Human Resources.

           @ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)

           Sociologi: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (SOCC01)
           Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i beteendevetenskap (SGBEV), kriminologi (SGKRI) samt personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA).

           Sociologi: Sociologisk analys, 15 hp (SOCC02)
           Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

           Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK10)

           Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom Kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI) och Kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

            Sociologi: Kandidatuppsats i utvecklingsstudier, 15 hp (UTVK03)
            Kursen är en obligatorisk kurs inom Bachelor of Science Programme in Development
            Studies med Sociologi som huvudområde.

            Socialantropologi

            Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK03) (hette tidigare SANK02)

            Pedagogik

            Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

            Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)


            Temakurser

            Sociologi

            Sociology of Global Development and Sustainability, 30 hp (SOCA26)

            Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 hp (SOCA50)
            Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:

            International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

            Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

            Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik, 10 hp (SOCB42)
            Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

            Socialantropologi

            Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50)
            Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi.


            Kurser inom HR-programmet/ Kandidatprogrammet i Human Resources

            Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

            Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

            Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp (HURB03)

            Arbetsrätt I, 15 hp (HURB04)

            Handelsrätt: Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext (HURB05), 15 hp

            Introduktion till beteendevetenskaplig forskningsmetodik inom kontexten Human Resources, 15 hp (HURB06)

            Sociologi: Organisation, ledning och lärande II: i teoretiskt perspektiv, 15 hp (SOCB52)

             Kursen är valbar inom programmen SGHUR och SGBEV.
             


            Masterkurser (avancerad nivå)

            Kurser inom PA-masterprogrammet

            Temakurs 1:Organisationsutveckling, 7,5 hp (PARN11)

            Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

            Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)

            Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR

            Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       

            Kriminologi/sociologi:

            Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

            Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

            Sociologi

            Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

            Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

            Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

            Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

            Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

            Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)

            Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)

            Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)

            Socialantropologi

            Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

            Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

            Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

            Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

            Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

            Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

            Pedagogik

            Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

            Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

            Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

            Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)


            Praktik

            SOCN20, Praktik, 15 högskolepoäng

            • Kursplan SOCN20 (gäller från hösttermin 2022)
            • Valbar litteratur (700 sidor)

            SOCN21, Praktik, 30 högskolepoäng

            • Kursplan SOCN21 (gäller från hösttermin 2022)
            • Valbar litteratur (700 sidor)

            SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng

            • Kursplan SOCN22 (gäller från hösttermin 2022)
            • Valbar litteratur (700 sidor)