Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

AKTUELLA FÖR VÅRTERMINEN 2021

  • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

Grundkurser (grundnivå)

Kurser inom Kandidatprogrammet i Human Resources

Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik, 15 hp (PEDB03)

Culture and Lifestyle in Sweden, 7.5 hp (SASA20)

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

Social Anthropology and Contemporary Swedish Society, 7.5 hp (SASA23)

Sociologi

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

Swedish Social Policy, 7.5 hp (SASA22)

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40)

Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41)

Klass, kön och etnicitet för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB88)

Organisationer och sociologisk omvärldsanalys för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB89)


Fortsättningskurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

Pedagogik: Samhälleliga förändringar ochpedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 hp (PEDA14)
Observera att denna kurs inte längre ges (gavs för sista gången Ht19)

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30hp (SANA25)

Sociologi

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

  • Kursplan SOCA06             
  • Litteratur SOCA06 (ny lista laddas upp här snart)

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktningsocialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA09)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Sociologi: Projektarbete, 15 hp (SOCB22)


Kandidatkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK02)

Sociologi

Sociologi kandidatkurs, 30 hp (SOCK08) (hette tidigare SOCK04)

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK06)


Masterkurser (avancerad nivå)

Kurser inom masterprogrammet PA

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)

Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR

Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       

Kriminologi:

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Pedagogik

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Sociologi

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

Sociologi: Praktik, 15 hp (SOCN18)

Sociologi: Praktik, 30 hp (SOCN19)