Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

UPPDATERAD FÖR HÖSTTERMINEN 2023

 • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
 • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

Kurser inom Human Resources - Kandidatprogram


Termin 1

Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

Termin 2

Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp (HURB03)

Arbetsrätt I, 15 hp (HURB04)

Termin 3

Handelsrätt: Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext (HURB05), 15 hp

Introduktion till beteendevetenskaplig forskningsmetodik inom kontexten Human Resources, 15 hp (HURB06)

Valbar kurs inom HR-programmet

Sociologi: Organisation, ledning och lärande II: i teoretiskt perspektiv, 15 hp (SOCB52)

Vårterminen 2024 ges kursen endast inom Kandidatprogrammet i HR och Beteendevetenskapligt kandidatprogram.


Kurser inom Kriminologiprogrammet - Kandidatprogram


Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)


Kurser inom PA-masterprogrammet


Temakurs 1:Organisationsutveckling, 7,5 hp (PARN11)

Temakurs 2: Aspekter av kompetensförsörjning-rekrytering, utveckling och omställning (PARN12) 7,5 hp

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)


Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR


Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       


Kurser inom BIDS-programmet


Sociologi: Kandidatuppsats i utvecklingsstudier, 15 hp (UTVK03)
Kursen är en obligatorisk kurs inom Bachelor of Science Programme in Development
Studies med Sociologi som huvudområde.


Fristående kurser


OBS: många av våra fristående kurser ges även inom program. Se även ”Temakurser” under egen rubrik.


Fristående grundkurser (grundnivå)


  Sociologi

    Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

    Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30) OBS: ges ej vårterminen 2024

    @ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15) OBS: ges sista gången höstterminen 2024

    @ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50) OBS: ges ej längre

    @ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51) OBS: ges ej längre

    Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

       Socialantropologi

       Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

       Pedagogik

       Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)


       Fristående fortsättningskurser (grundnivå)


         Sociologi

         Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

         @ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

         Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA10) OBS: ges ej längre

         Sociologi: Organisation, ledning och lärande II, 30hp (SOCA60)

         Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

         Socialantropologi

         Socialantropologi fortsättningskurs, 30 hp (SANA25)

         Pedagogik

         Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

         Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

         Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

         Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

         Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

         Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)


          Fristående kandidatkurser (grundnivå)


           Sociologi

           Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi, 30 hp (SOCK20)
           Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Human Resources.

           @ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07) OBS: Ges för sista gången vårtermin 2023

           Sociologi: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (SOCC01)
           Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i beteendevetenskap (SGBEV), kriminologi (SGKRI) samt personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA).

           Sociologi: Sociologisk analys, 15 hp (SOCC02)
           Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

           Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK10)
           Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom Kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI) och Kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

             Socialantropologi

             Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK03) (hette tidigare SANK02)

             Pedagogik

             Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

             Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)


             Temakurser (fristående)


             Sociologi

             Sociologi: Organisation och samhälle, 5 hp (SOCB53)

             Sociologi: Arbete, marknad, välfärd, den svenska modellen då och nu, 5 hp (SOCB54)

             Sociologi: Det trygga arbetslivet: illusion eller möjlighet?, 5 hp (SOCB55)

              

             Sociology of Global Development and Sustainability, 30 hp (SOCA26)

             Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 hp (SOCA50)
             Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:

             International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

             Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

             Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik, 10 hp (SOCB42)
             Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

             Socialantropologi

             Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50)
             Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi.


             Fristående masterkurser (avancerad nivå)


              Kriminologi/sociologi

              Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

              Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

              Sociologi

              Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

              Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

              Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

              Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

              Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

              Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM05)

              Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM15)

              Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM06)

              Socialantropologi

              Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM05)

              Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM15)

              Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

              Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

              Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM06)

              Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

              Pedagogik

              Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

              Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

              Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

              Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)


              Praktikkurser


              SOCN20, Praktik, 15 högskolepoäng

              • Kursplan SOCN20 (gäller från hösttermin 2022)
              • Valbar litteratur (700 sidor)

              SOCN21, Praktik, 30 högskolepoäng

              • Kursplan SOCN21 (gäller från hösttermin 2022)
              • Valbar litteratur (700 sidor)

              SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng

              • Kursplan SOCN22 (gäller från hösttermin 2022)
              • Valbar litteratur (700 sidor)