Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

AKTUELLA FÖR HÖSTTERMINEN 2021 (OCH TILL VISS DEL VT 22)

 • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
 • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

Kurser inom Kandidatprogrammet i Human Resources

Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp (HURB03)
Kursen är obligatorisk termin 2, kandidatprogrammet i HR


Grundkurser (grundnivå)

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

Social Anthropology and Contemporary Swedish Society, 7.5 hp (SASA23)

Sociologi

Feminist Perspectives of Caring Relations and Family Policies, 10 hp (SOCB42)
Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

 • Kursplan SOCB42
 • Litteratur SOCB42 (Kommer vara klar senast 8 veckor innan kursstart.)

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

Swedish Social Policy, 7.5 hp (SASA22)

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40)

Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41)

Organisationer och sociologisk omvärldsanalys för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB89) (Ges för sista gången Vt 2021)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik, 15 hp (PEDB03)

Culture and Lifestyle in Sweden, 7.5 hp (SASA20)


Fortsättningskurser (grundnivå)

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30 hp (SANA25)

Sociologi

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktningsocialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA09)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Pedagogik

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

Pedagogik: Samhälleliga förändringar ochpedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 hp (PEDA14)
Observera att denna kurs inte längre ges (gavs för sista gången Ht19)

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)


Kandidatkurser (grundnivå)

Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik, 10 hp (SOCB42)
Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

 • Kursplan SOCB42
 • Litteratur SOCB42 (Kommer vara klar senast 8 veckor innan kursstart.)

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK02 / SANK03)

Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50)
Kursen ges som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi.

Sociologi

Sociologi kandidatkurs, 30 hp (SOCK08) (hette tidigare SOCK04)

Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 hp (SOCA50)
Kursen ges som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:

Sociologi: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (SOCC01)
Kursen ges som fristående kurs och som valbar kurs inom kandidatprogrammen i beteendevetenskap (SGBEV), kriminologi (SGKRI) samt personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA).

 • Kursplan SOCC01
 • Litteratur (Kommer vara klar senast 8 veckor innan kursstart.)

Sociologi: Sociologisk analys, 15 hp (SOCC02)
Kursen ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

 • Kursplan SOCC02
 • Litteratur (Kommer vara klar senast 8 veckor innan kursstart.)

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK10)
Kursen ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom Kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI) och Kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

 • Kursplan SOCK10 (gäller från vårterminen 2022)
 • Litteratur (Kommer vara klar senast 8 veckor innan kursstart.)

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK06) (ges för sista gången vårtermin 2022)
Kursen ges inom ramen för Samhällsplanering - urban och regional utveckling -Kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Pedagogik

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)


Masterkurser (avancerad nivå)

Kurser inom masterprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA)

Temakurs 1:Organisationsutveckling, 7,5 hp (PARN11)

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)

Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR

Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       

Kriminologi:

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Sociologi

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

Sociologi: Praktik, 15 hp (SOCN18)

Sociologi: Praktik, 30 hp (SOCN19)

Pedagogik

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)