Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

UPPDATERAD FÖR VÅRTERMINEN 2024

  • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.
  • Dokumenten är i PDF och öppnas i nya flikar.
  • Hittar du inte litteraturlistan eller kursplanen du söker? Lunds universitets samtliga tillgängliga litteraturlistor och kursplaner finns på kursplaner.lu.se. Använd sökfunktionen i din webbläsare (ctrl/cmd F) och skriv in kurskoden (t.ex. SANA14) som sökord.

Kurser inom Human Resources - Kandidatprogram


Termin 1

Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

Termin 2

Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp (HURB03)

Arbetsrätt I, 15 hp (HURB04)

Termin 3

Handelsrätt: Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext (HURB05), 15 hp

Introduktion till beteendevetenskaplig forskningsmetodik inom kontexten Human Resources, 15 hp (HURB06)

Valbar kurs inom HR-programmet

Sociologi, psykologi: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp (HURB07)

Sociologi: Organisation, ledning och lärande II: i teoretiskt perspektiv, 15 hp (SOCB52)

Vårterminen 2024 ges kursen endast inom Kandidatprogrammet i HR och Beteendevetenskapligt kandidatprogram.


Kurser inom Kriminologiprogrammet - Kandidatprogram


Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)


Kurser inom PA-masterprogrammet


Temakurs 1:Organisationsutveckling, 7,5 hp (PARN11)

Temakurs 2: Aspekter av kompetensförsörjning-rekrytering, utveckling och omställning (PARN12) 7,5 hp

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)


Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR


Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       


Kurser inom BIDS-programmet


Sociologi: Kandidatuppsats i utvecklingsstudier, 15 hp (UTVK03)
Kursen är en obligatorisk kurs inom Bachelor of Science Programme in Development
Studies med Sociologi som huvudområde.


Fristående kurser


OBS: många av våra fristående kurser ges även inom program. Se även ”Temakurser” under egen rubrik.


Fristående grundkurser (grundnivå)


Sociologi

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30) OBS: ges ej vårterminen 2024

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15) OBS: ges sista gången vårterminen 2024

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50) OBS: ges ej längre

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51) OBS: ges ej längre

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)


Fristående fortsättningskurser (grundnivå)


Sociologi

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07) OBS: Ges för sista gången höstterminen 2024

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA10) OBS: ges ej längre

Sociologi: Organisation, ledning och lärande II, 30hp (SOCA60)

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30 hp (SANA25)

Pedagogik

Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL02)


Fristående kandidatkurser (grundnivå)


Sociologi

Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi, 30 hp (SOCK20)
Kursen ges som fristående kurs samt som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Human Resources.

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07) OBS: Ges för sista gången vårtermin 2023

Sociologi: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (SOCC01)
Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i beteendevetenskap (SGBEV), kriminologi (SGKRI) samt personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA).

Sociologi: Sociologisk analys, 15 hp (SOCC02)
Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK10)
Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom Kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI) och Kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK03) (hette tidigare SANK02)


Temakurser (fristående)


Sociologi

Sociologi: Organisation och samhälle, 5 hp (SOCB53)

Sociologi: Arbete, marknad, välfärd, den svenska modellen då och nu, 5 hp (SOCB54)

Sociologi: Det trygga arbetslivet: illusion eller möjlighet?, 5 hp (SOCB55)

Sociology of Global Development and Sustainability, 30 hp (SOCA26)

Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 hp (SOCA50)
Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:

International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik, 10 hp (SOCB42)
Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

Socialantropologi

Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50)
Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi.


Fristående masterkurser (avancerad nivå)


Kriminologi/sociologi

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Sociologi

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM05)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM15)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM06)

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM05)

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM15)

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM06)

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Pedagogik

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)


Praktikkurser


SOCN20, Praktik, 15 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN20 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)

SOCN21, Praktik, 30 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN21 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)

SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN22 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)