Kurslitteratur & kursplaner

AKTUELLA FÖR VÅRTERMINEN 2021

  • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

Grundkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik, 15 hp (PEDB03)

Culture and Lifestyle in Sweden, 7.5 hp (SASA20)

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

Social Anthropology and Contemporary Swedish Society, 7.5 hp (SASA23)

Sociologi

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

Swedish Social Policy, 7.5 hp (SASA22)

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40)

Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41)

Klass, kön och etnicitet för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB88)

Organisationer och sociologisk omvärldsanalys för samhällsplanerare, 15 hp (SOCB89)


Fortsättningskurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

Pedagogik: Samhälleliga förändringar ochpedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 hp (PEDA14)

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30hp (SANA25)

Sociologi

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktningsocialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA09)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Sociologi: Projektarbete, 15 hp (SOCB22)


Kandidatkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK02)

Sociologi

Sociologi kandidatkurs, 30 hp (SOCK08) (hette tidigare SOCK04)

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK06)


Masterkurser (avancerad nivå)

Kriminologi:

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Pedagogik

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

Kurser inom masterprogrammet PA

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Sociologi

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

Sociologi: Praktik, 15 hp (SOCN18)

Sociologi: Praktik, 30 hp (SOCN19)