Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurslitteratur & kursplaner

UPPDATERAD FÖR HÖSTTERMINEN 2022

  • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.

Grundkurser (grundnivå)

Se även ”Temakurser” nedan.

Sociologi

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp (PEAB01)

Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi, 7.5 hp (SOCB40)

Sociologi: Samhällsbyggande och integration, 7.5 hp (SOCB41)

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)

Culture and Lifestyle in Sweden, 7.5 hp (SASA20)


Fortsättningskurser (grundnivå)

Sociologi

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA10)

Sociologi: Organisation, ledning och lärande II, 30hp (SOCA60)

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30 hp (SANA25)

Pedagogik

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)


Kandidatkurser (grundnivå)

Sociologi

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)

Sociologi kandidatkurs, 30 hp (SOCK08) (hette tidigare SOCK04)

Sociologi: Fördjupning i teori och metod, 15 hp (SOCC01)
Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i beteendevetenskap (SGBEV), kriminologi (SGKRI) samt personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA).

Sociologi: Sociologisk analys, 15 hp (SOCC02)
Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

Sociologi: Tillämpad sociologi, 30 hp (SOCA50)
Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi:

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK10)
Fristående kurs och obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO). Kursen är också valbar inom Kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI) och Kandidatprogrammet i beteendevetenskap (SGBEV).

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK06) (ges för sista gången vårtermin 2022)
Kursen ges inom ramen för Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram, 180 högskolepoäng


Sociologi: Kandidatuppsats i utvecklingsstudier, 15 hp (UTVK03)
Kursen är en obligatorisk kurs inom Bachelor of Science Programme in Development
Studies med Sociologi som huvudområde.

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK03) (hette tidigare SANK02)

Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi, 30 hp (SANA50)
Obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i socialantropologi.

Pedagogik

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)


Temakurser

Sociology of Global Development and Sustainability, 30 hp (SOCA26)

International Migration and Development, 15 hp (SOCB27)

Development and Social Welfare Policies, 15 hp (SOCB28)

Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik, 10 hp (SOCB42)
Fristående kurs och valbar kurs inom kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.

Swedish Social Policy, 7.5 hp (SASA22)


Kurser inom Kandidatprogrammet i Human Resources

Introduktion till Human Resources (sociologi), 15 hp (HURB01)

Introduktion till psykologi, 15 hp (HURB02)

Organisation, ledning och lärande 1, 15 hp (HURB03)

Arbetsrätt I, 15 hp (HURB04)

Handelsrätt: Personalekonomi, HR-frågor i en ekonomisk kontext (HURB05), 15 hp

Introduktion till beteendevetenskaplig forskningsmetodik inom kontexten Human Resources, 15 hp (HURB06)


Masterkurser (avancerad nivå)

Kurser inom PA-masterprogrammet

Temakurs 1:Organisationsutveckling, 7,5 hp (PARN11)

Temakurs 3: Hälsa och arbetsliv, 7,5 hp (PARN13)

Temakurs 4: Etik och profession, 7,5 hp (PARN14)

Kurser inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR

Social Anthropology: Ethnographic Fieldwork, 15 credits (SANN15)       

Kriminologi/sociologi:

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Sociologi

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Pedagogik

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)


Praktik

SOCN20, Praktik, 15 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN20 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)

SOCN21, Praktik, 30 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN21 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)

SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng

  • Kursplan SOCN22 (gäller från hösttermin 2022)
  • Valbar litteratur (700 sidor)