Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsvetenskapliga studier av teknik och vetenskap (SSST)

Denna forskningsmiljö använder sig oftast av sitt engelska namn, dvs "Social Studies of Science and Technology (SSST)".

Forskningsmiljön Samhällsvetenskapliga studier av teknik och vetenskap, eller Social Studies of Science and Technology (SSST,) är en knutpunkt för de forskare på sociologiska institutionen som är intresserade av den roll som vetenskap och teknologi spelar i samhälle, kultur och politik.

Forskningsmiljön är sprungen ur en seminarieserie inom teknik- och vetenskapsstudier, och ur den tidigare existerande forskningsmiljön Konstruktioner av naturen i samhället.

Inom SSST:s ramar ryms perspektiv både från fältet science and technology studies (STS) och från andra sociologiska ansatser att förstå förhållandena mellan teknik, vetenskap och samhälle. Forskningsmiljön välkomnar därmed alla från vetenskapliga realister till socialkonstruktionister och syftar till öppna och icke-dogmatiska samtal.

Vi välkomnar presentationer både från medlemmar och gäster till vår seminarieserie på sociologiska institutionen. I forskningsmiljön organiserar vi också regelbundna journal club-träffar och skrivworkshops för utkast till papers och ansökningar. Forskningsmiljön fungerar också som ett forum för att dela information om evenemang, utlysningar och andra nyheter av relevans för de som är intresserade av samhällsvetenskapliga studier av vetenskap och teknik. Medlemmar i forskningsmiljön förväntas delta vid åtminstone ett tillfälle per termin.

Kontakta oss om du vill vara med i forskningsmiljön, skriva upp dig på vår maillista eller presentera din forskning i SSST:s seminarieserie!

Kontaktperson:

Isak Engdahl (isak [dot] engdahl [at] soc [dot] lu [dot] se)