Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

5 ny

David Wästerfors

Professor

5 ny

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.

David Wästerfors är sociolog och skribent med bred erfarenhet av fältarbete och analys.

Han har forskarutbildning och journalistikutbildning från Lunds universitet och har även läst socialpsykologi och estetisk antropologi vid UCLA, University of California Los Angeles.


Professor 2019, docent 2010 

Fil dr i sociologi 2004, studier vid UCLA 2002 

Ettårig yrkesförberedande kurs i journalistik för akademiker 1999

Fil mag i sociologi 1998

Fil kand i statsvetenskap (inkl naturvetenskaplig grundkurs) 1994

Studentexamen från naturvetenskaplig linje vid Katedralskolan i Växjö 1991

Forskningsprojekt

1. Pekuniär känslighet i berättelser om familjehemsplacering (med Malin Åkerström och Katarina Jacobsson, finansierat av Forte),

2. Nordiska veteraner tillbaka från Ukraina: motivationer, erfarenheter och hjälpbehov hos frivilliga i kriget (med Sébastien Tutenges och Susanne Boethius, finansierat av VR),

3. Brottsutredande medborgare. Digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete (med Veronika Burcar Alm och Erik Hannerz, finansierat av VR).

 

 


Mindre projekt:

 • Embarrassing ethnography. Studier av genans i fältarbete.
 • Skolsabotage. Fortsatta analyser av skolarbete på särskilda ungdomshem.
 • Not so heroic: the significance of sad and absurd war narratives.

 • Seductive meetings (med Malin Åkerström, Katarina Jacobsson och Erika Andersson Cederholm).

 • Våld som begrepp och fenomen.

 • Etniska minoritetsungdomars berättelser om polisen.

Fältstudier

Jag har gjort flera fältstudier på statliga ungdomshem (för ungdomar med kriminella erfarenheter) och på habiliteringsenheter och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Studierna på ungdomshem har handlat om konflikter, skolarbete och våldshändelser. Jag har även studerat  kriminalvårdsanstalter och följt med brottsförebyggare i stadsmiljö samt personal och patienter i hjärnskadevården. För min avhandling samlade jag in material från en transnationell affärsvärld. Jag har följt vuxna med funktionsnedsättningar och studerat deras tillgänglighetserfarenheter i vardagen och jag gör för närvarande etnografiska studier av brottsdiskussioner på Internet. 

Som student har jag gjort deltagande observation på förskolor (i rollen som vikarie och sk. vapenfri tjänst) och bland västerlänningar i Tjeckien.

Peer reviewed articles

Jag har publicerat 31 referee-granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, varav 16 med andra forskare.

De har publicerats i tidskrifter som Journal of Contemporary Ethnography, Journal of Youth Studies, Disability & Society, Cultural Sociology, Social Inclusion, Qualitative Research, Ethnography, Criminology & Criminal Justice, Critical Criminology, New Media & Society, International Criminal Justice Review, Policing & Society, Symbolic Interaction, European Journal of Social Work, Text & Talk, Sociological Perspectives, Sociological Focus, Statsvetenskaplig Tidskrift och Socialvetenskaplig Tidskrift

 

Handledare

Jag har handlett tio doktorander till disputation:

 • Lars Crusefalk 2023 (handledare),
 • Alexandra Franzén 2021 (huvudhandledare),
 • Matthias Abelin 2019 (handledare), 
 • Sophia Yakhlef 2018 (handledare),
 • Lisa Flower 2018 (handledare),
 • Annika Capelán 2017 (handledare),
 • Katalin Henriksson 2016 (handledare),
 • Daniel Görtz 2015 (huvudhandledare),
 • Goran Basic 2012 (handledare),
 • Tove Harnett 2010 (formellt handledare, i praktiken huvudhandledare).      

   

Opponentskap

Jag har varit opponent vid tio disputationer: Ylva Grönvall 2024 (Malmö), Christina Söderberg 2023 (Norrköping, LiU), Elisabeth Myhre Lie 2022 (Oslo), Dawan Raoof 2022 (Malmö), Kajsa Nolbeck 2022 (Göteborg), Linda Häll 2022 (Norrköping, LiU), Lina Lundström 2020 (Stockholm), Susanne Liljeholm Hansson 2014 (Göteborg), Lars Fynbo 2013 (Köpenhamn), Sara Uhnoo 2011 (Göteborg).

… och vid 12 slutseminarier: Sanna Händén-Svensson 2023 (Lund), Emil Bernmalm 2022 (Lund), Peter Andersson 2020 (Stockholm), Richard Gäddman Johansson 2020 (Uppsala), Christopher Martin 2019 (Lund), Berit Prack 2016 (Halmstad), Ana Maria Vargas Falla 2016 (Lund), Sofia Enell 2015 (Växjö), Zulmir Bečević 2014 (Linköping), Hilma Holm 2010 (Lund), Weddig Runquist 2009 (Lund), Elizabeth Martinell Barfoed 2008 (Lund).

Högskolepedagogik, andra kurser och uppdrag

Jag har gått följande högskolepedagogiska kurser: Lärarrollen vid universitet och högskola, Genusperspektiv i undervisningen, Teaching and Learning through English, Uppsatshandledning för högskolelärare, Kommunikation i undervisningen, Forskarhandledning, Den goda föreläsningen. 

Under 2011-2012 gick jag kursen Morgondagens forskningsledare.

År 2006-2008 samt 2017-2019 var jag medlem i redaktionen för Sociologisk Forskning.

År 2012-2014 var jag medlem i styrelsen för Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Under 2019-2020 gick jag kursen Litterärt skrivande vid Malmö Folkhögskola.

Under 2018-2020 arbetade jag deltid som studierektor för forskarutbildningen vid Sociologiska institutionen.

2021 blev jag invald i styrelsen för RN 20 Qualitative Methods, nätverket för kvalitativa metoder inom ESA, European Sociological Association.