Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Forskningsområden

* Arbetsgivarnas organisationsgrad, facklig organisationsgrad för arbetare och tjänstemän samt a-kassornas organisationsgrad

* Facklig organisationsgrad i olika länder - se tabellerna 1 och 46 här 

Kollektivavtalens täckningsgrad* Industrial relations i ett globaliserat arbetsliv

Facklig makt och styrka

* Partsreglering (självreglering) kontra statsreglering

* Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett historiskt och internationellt komparativt perspektiv

Nyheter (Klicka här för senaste nytt!)

NY ELEKTRONISK UTGÅVA AV BOKEN FACKLIGA ORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR I DAGENS SVERIGE

Läs boken här! (se även det nya förordet s. I-II mellan sidorna 20 och 21!)

SKATTEREDUKTION INFÖRS FÖR FACKAVGIFTEN MEN INTE FÖR A-KASSEAVGIFTEN

Fram till 1 januari 2007 var skattereduktionen för fackavgiften 25% och för a-kasseavgiften 40%. Den borgerliga alliansregeringen avskaffade då skattereduktionen samtidigt som avgiften till a-kassan höjdes kraftigt, vilket förorsakade ett stort medlemsras hos facken (sammanlagt 245 000 åren 2007 och 2008, varav 181 000 enbart under 2007 - tabell 19) och framför allt hos a-kassorna (ca 400 000 medlemmar i de fackliga kassorna - sid. 59 och tabell 27). A-kasseavgifterna återställdes från 1 januari 2014 till ungefär samma nivå som före 2007. Den rödgröna regeringens budget för 2018 innehåller ett återinförande av skattereduktionen för fackavgiften men inte för a-kasseavgiften. Det uppmärksammas av Arbetsvärlden 15/9 2017: "Därför prioriteras a-kassan bort när fackavgiften ska dras av" (av Ewa Persson) 

FACKLIG MEDLEMSUTVECKLING I SVERIGE SEDAN SLUTET AV 1800-TALET

Läs den nya rapporten The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (De svenska fackförbundens och centralorganisationernas medlemsutveckling sedan slutet av 1800-talet)

UTSATT SITUATION FÖR ARBETSKRAFTSMIGRANTER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Hotellrevyn uppmärksammar i en serie artiklar hur utsatta många arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU är i hotell- och restaurangbranschen. Läs i Hotellrevyn 28/6 2017 artikeln "Forskaren: 'Arbetaren är nästan livegen'"

Se även artikel av Olle Frödin och Anders Kjellberg i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 1 2017: Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken Artikeln har tillkommit inom forskningsprojektet Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte).

Sverige har sedan december 2008 liberalare regler för arbetskraftsinvandring från ”tredje land” (länder utanför EU/EES) än kanske något annat land. De nya reglerna gäller alla yrken oberoende av kvalifikationsgrad eller om det är fråga om ett bristyrke eller inte. Artikeln handlar om de cirka 500 arbetskraftsmigranter från tredje land som 2012 beviljades arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna i Stockholm. Många av dem var "spårbytare" från asylansökan till arbetskraftsmigrant. Utblickar görs också mot utvecklingen på riksnivå.

TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN AV ARBETSLIVET UTKOMMEN!

Mattias Bengtsson & Tomas Berglund (red.) Arbetslivet (Studentlitteratur 2017; 530 sidor). Utförlig information om boken: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet/ Anders Kjellbergs kapitel har titeln "Fack, arbetsgivare och industrial relations" (sid. 229-268).

SJÄLVREGLERING/PARTSREGLERING VERSUS STATSREGLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Anders Kjellberg har bidragit med ett kapitel i Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius (red.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning (Juristförlaget i Lund 2017, sid. 357-383): Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations.  

FACKLIG ORGANISATIONSGRAD 2016, KOLLEKTIVAVTALENS TÄCKNINGSGRAD OCH ARBETSGIVARNAS ORGANISATIONSGRAD 2015

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Lund University: Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports 2017:1. Ny upplaga (uppdaterad 19 september 2017).

”Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning i Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016. Medlingsinstitutets årsrapport (Medlingsinstitutet 2017), sid 216-224 och 284-287.

Arbetet nr 7 24/2 2017 sid 12-13: ”Allt färre arbetare är med i facket” (av Johanna Wreder). Läs artikeln i webbupplagan 27/2: Allt färre arbetare är med i facket. Artikeln följdes i upp Arbetet nr 8 3/3 2017: Svagare fack ger ökade klyftor (ledare av Dennys Bello) och i samma nummer: "LO hoppas att botten är nådd" (av Johanna Wreder) i webbupplagan publicerad 1/3 under rubriken LO: "Facklig närvaro ska vända organisationstrend". Se även artikel 5/1 2017 om LO:s medlemsutveckling under 2016: "LO:s prognos: 20 000 färre medlemmar" (av Mårten Martos Nilsson)

TT 27/2 publicerat i bl a Sydsvenskan, HD, SVT Nyheter, Göteborgs-Posten, DN, Dagens Industri, Metro, Västerbottens-Kuriren, Norran, NSD, Motala Vadstena Tidning, Corren, Norrköpings Tidningar, Smålandsposten, Eskilstuna Kuriren, UNT.

Se vidare Kommunalarbetaren 27/2: Nu står en fjärdedel utanför facket (syftande på att organisationsgraden bland offentliganställda arbetare mellan 2015 och 2016 sjönk från 77 till 74 procent) och Folkbladet 27/2 (ledaren av Jonas Bergström): Facket är aldrig starkare än sina medlemmar samt samma ledare I Värmlands Folkblad 1/3 under rubriken "Starka fackförbund behövs". Publikt 28/2 2017: Större andel tjänstemän än arbetare i facket (av Peter Nordebo), Hotellrevyn 28/2 2017: Tre av fyra vänder facket ryggen /syftar på arbetare inom hotell- och restaurangbranschen/ (av Lisa Castilla). Fastighetsfolket 7/3 2017: "Det finns många fler att värva" (av Minna Pyykölä)

Ur Sveriges Radio Ekot 27/2 kl 10:

Allt färre arbetare är med i ett fackförbund. I fjol fortsatte nedgången skriver LO:s tidning Arbetet. Siffrorna bygger på statistik som Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, sammanställt. 2006 så låg andelen inom LO-yrken var medlemmar i facket på 77 procent. Den siffran hade förra året minskat till 62 procent. (Nyhetspresentatör: Jakob Rickardsson) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/855873?programid=4540

NU i FULLTEXT!:

A New World of Work Challenging Swedish Unions (av Anders Bruhn, Anders Kjellberg & Åke Sandberg) ur boken Nordic Lights. Work, Management and Welfare in Scandinavia (SNS 2013)

NY BOK OM DEN DANSKA ARBETSMARKNADS-MODELLEN MED JÄMFÖRELSER MED DEN SVENSKA

Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering (Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 . Boken kan köpas direkt från förlaget här. Mer information om boken inklusive innehållsförteckning.

Bokkapitel av Anders Kjellberg & Christian Lyhne Ibsen "Attacks on union organizing: Reversible and irreversible changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark" (sid. 279-302). Kapitlet jämför hur politiska ingrepp i systemet med fackliga a-kassor (Gent-systemet) sedan år 2000 påverkat den fackliga organisationsgraden utveckling i Sverige och Danmark samt de alternativa ("gula") fackföreningarnas ställning i Danmark. För Sverige redovisas även förändringar av a-kassornas organisationsgrad.  Ladda ned bokkapitlet här.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten