Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Forskningsområden

* Arbetsgivarnas organisationsgrad, facklig organisationsgrad för arbetare och tjänstemän samt a-kassornas organisationsgrad

* Facklig organisationsgrad i olika länder - se tabellerna 1 och 46 här 

Kollektivavtalens täckningsgrad och industrial relations i ett globaliserat arbetsliv

Facklig makt och styrka

* Partsreglering (självreglering) kontra statsreglering

* Facklig medlemsutveckling i Sverige sedan slutet av 1800-talet till idag

* Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett historiskt och internationellt komparativt perspektiv

Nyheter (Klicka här för senaste nytt!)

 

PARTERNAS ORGANISATIONSGRAD OCH KOLLEKTIVAVTALENS UTBREDNING

Läs ”Parternas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning” i Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018. Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm  2019. Kapitlet tar upp kollektivavtalens täckningsgrad, arbetsgivarnas organisationsgrad samt den fackliga organisationsgraden för såväl Sverige som internationellt -  i 31 länder 2000-2017.

NY PRISBELÖNT BOK OM ARBETSLIVET MED KAPITEL OM SVENSKA PARTSMODELLEN MM

”Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och lönebildningen” (av Anders Kjellberg) i Åke Sandberg (red.) Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund: Studentlitteratur 2019, sid. 119-148. Information om boken   
Kurslitteraturprisets hederspris till "gedigen grundbok om arbetslivet"
Innehållsförteckning mm

FÖRBUNDSSAMMANSLAGNINGAR NU OCH HISTORISKT SAMT ÖVERGÅNG TILL ANNAT FÖRBUND 

Arbetet 14/11 2018: Fackliga äktenskap leder till större och färre förbund (av Mattias Dahlgren)

Arbetsvärlden 13/11 2018: SRAT samlar flera små yrkesgrupper (av Ewa Persson)

En komplett redovisning av förbundssammanslagningar, små förbunds uppgående i större och utbrytningar ur existerande förbund sedan slutet av 1800-talet finns att läsa här

JUSEK OCH CIVILEKONOMERNA PLANERAR ATT GÅ SAMMAN

Arbetsvärlden 31/10 2018: Forskare: ”Rösten blir starkare i samhällsdebatten”  (av Johanna Senneby). Om andra sammanslagningar av tjänstemannafack, se Anders Kjellberg i TAM-Revy nr 1 2008 Ett nytt fackligt landskap bland tjänstemännen: Unionen och Sveriges Ingenjörer (sid 4-21).

MÅNGA RISKERAR BLI FATTIGPENSIONÄRER
Expressen 28 september sid 38: 250 000 svenskar nekas viktiga pensionen

Expressen nätupplagan/ Dina Pengar 27/9 2018: En kvarts miljon svenskar nekas viktiga pensionen
Min undersökning finns i färskare version än vad som anges i artikeln: Kollektivavtalens täckningsgrad och organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund
Rapport från Inspektionen för socialförsäkringen: Vem får avsättningar till tjänstepension?

ROBOTISERINGENS FÖLJDER FÖR MAKTFÖRHÅLLANDENA MELLAN LO, TCO OCH SACO

Arbetet frågade vad som händer när automatiseringen gör att många LO-jobb försvinner. LO:s minskade andel av fackmedlemmarna är å andra sidan inget nytt. Arbetets artikel Försvagat LO när robotar tar över arbetarnas jobb redovisar i diagramform utvecklingen mellan 1950 och 2017 utifrån statistik hämtad från min rapport Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund (2018), tabell 41.

ARBETSKRAFTSINVANDRING I RESTAURANG- OCH STÄDBRANSCHERNA

Olle Frödin & Anders Kjellberg (2018) “Labor Migration from Third Countries to Swedish Low-wage Jobs”, Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 8 nr 1 (March 2018), s. 65-85.

Om projektet: Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare: sammanfattning av resultaten, publikationer, presentationer och projektet i media

Läs även Olle Frödin & Anders Kjellberg Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 1 2017

MINSKAD ORGANISATIONSGRAD FÖR BÅDE TJÄNSTEMÄN OCH ARBETARE

Nya data (årsgenomsnitt 2017) visar att såväl andelen fackligt anslutna tjänstemän som andelen fackligt anslutna arbetare minskade mellan 2016 och 2017. Bland tjänstemän från 74 till 73 procent och bland arbetare från 62 till 61 procent. Med en decimal medtagen sjönk organisationsgraden för arbetare med en hel procentenhet (från 62,1 till 61,1 procent) och för tjänstemän med en halv enhet (från 73,8 till 73,3 procent). Detta och mycket annat redovisas i den nya uppdaterade och utvidgade utgåvan av Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund (Lund 1 mars 2018).

Se även "Fyra av tio arbetare nobbar facket" Arbetet 1/3 2018 (av Johanna Wreder)

NY ELEKTRONISK UTGÅVA AV BOKEN FACKLIGA ORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR I DAGENS SVERIGE

Läs boken här! (se även det nya förordet s. I-II mellan sidorna 20 och 21!)

SKATTEREDUKTION INFÖRS FÖR FACKAVGIFTEN MEN INTE FÖR A-KASSEAVGIFTEN

Fram till 1 januari 2007 var skattereduktionen för fackavgiften 25% och för a-kasseavgiften 40%. Den borgerliga alliansregeringen avskaffade då skattereduktionen samtidigt som avgiften till a-kassan höjdes kraftigt, vilket förorsakade ett stort medlemsras hos facken (sammanlagt 245 000 åren 2007 och 2008, varav 181 000 enbart under 2007 - tabell 22) och framför allt hos a-kassorna (ca 400 000 medlemmar i de fackliga kassorna - tabell 30). A-kasseavgifterna återställdes från 1 januari 2014 till ungefär samma nivå som före 2007. Den rödgröna regeringens budget för 2018 innehåller ett återinförande av skattereduktionen för fackavgiften men inte för a-kasseavgiften. Det uppmärksammas av Arbetsvärlden 15/9 2017: "Därför prioriteras a-kassan bort när fackavgiften ska dras av" (av Ewa Persson) 

FACKLIG MEDLEMSUTVECKLING I SVERIGE SEDAN SLUTET AV 1800-TALET

Läs den nya rapporten The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (De svenska fackförbundens och centralorganisationernas medlemsutveckling sedan slutet av 1800-talet) NY UTVIDGAD VERSION 16 november 2018!

SJÄLVREGLERING/PARTSREGLERING VERSUS STATSREGLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Anders Kjellberg har bidragit med ett kapitel i Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius (red.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning (Juristförlaget i Lund 2017, sid. 357-383): Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations.  

NU i FULLTEXT!:

A New World of Work Challenging Swedish Unions (av Anders Bruhn, Anders Kjellberg & Åke Sandberg) ur boken Nordic Lights. Work, Management and Welfare in Scandinavia (SNS 2013)

NY BOK OM DEN DANSKA ARBETSMARKNADS-MODELLEN MED JÄMFÖRELSER MED DEN SVENSKA

Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering (Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 . Bokkapitel av Anders Kjellberg & Christian Lyhne Ibsen "Attacks on union organizing: Reversible and irreversible changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark" (sid. 279-302). Kapitlet jämför hur politiska ingrepp i systemet med fackliga a-kassor (Gent-systemet) sedan år 2000 påverkat den fackliga organisationsgraden utveckling i Sverige och Danmark samt de alternativa ("gula") fackföreningarnas ställning i Danmark. För Sverige redovisas även förändringar av a-kassornas organisationsgrad.  Ladda ned bokkapitlet här.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten