Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Forskningsområden

* Arbetsgivarnas organisationsgrad, facklig organisationsgrad för arbetare och tjänstemän samt a-kassornas organisationsgrad

* Facklig organisationsgrad i olika länder - se tabellerna 1 och 53 här 

Kollektivavtalens täckningsgrad och industrial relations i ett globaliserat arbetsliv

Facklig makt och styrka

* Partsreglering (självreglering) kontra statsreglering

* Parterna som arbetsmiljöaktörer (Föreläsning Karolinska institutet)

* Facklig medlemsutveckling i Sverige sedan slutet av 1800-talet till idag

* Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett historiskt och internationellt komparativt perspektiv

Nyheter (Klicka här för senaste nytt!)

SUBVENTIONERADE ANSTÄLLNINGAR OCH ETNISK SEGMENTERING

Ny artikel av Olle Frödin & Anders Kjellberg: Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?, Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 1 2020.

KAPITEL OM KOLLEKTIVAVTALENS TÄCKNINGSGRAD MM I MEDLINGSINSTITUTETS SENASTE ÅRSRAPPORT

Partenas organisationsgrad och kollektivavtalens utbredning

SEMINARIUM 5 FEBRUARI: HUR STÅR DET TILL MED DEN FACKLIGA ORGANISATIONSGRADEN?

Arrangör: Sveriges A-kassor. Läs mer: https://magnetevent.se/Event/seminarium-facklig-medlemsutveckling-och-organisationsgrad-36052/

Läs Anders Kjellbergs presentation här.

DEN FACKLIGA ORGANISATIONSGRADEN 2018 KORRIGERAD + NY STATISTIK OM UTVECKLINGEN I OLIKA LÄNDER

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivar-förbund och fackförbund . Lund University: Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports 2019:1. SCB:s outsourcing av AKU-intervjuer medförde felaktig arbetslöshetsstatistik och felaktig organisationsgradsstatistik. I denna den 16 december 2019 reviderade upplaga har organisationsgraden 2018 korrigerats. Uppdaterad 3 februari 2020.

VARFÖR STREJKAR FRANSMÄNNEN SÅ MYCKET?

SVT frågade mig och svaret finns i denna video.

JUST PUBLICERAT: RAPPORT OM SUBVENTION-ERADE JOBB (ANSTÄLLNINGSBIDRAG)

Olle Frödin & Anders Kjellberg (2019) Anställningsbidragens roll i handeln: En jämförelse med branscherna hotell- och restaurang, städ och bemanning.  Stockholm: Handelsrådet. Forskningsrapport 2019:6 (21 oktober 2019), 60 sidor.

NYLIGEN PUBLICERAT: BOKVERK I FYRA VOLYMER OM KOLLEKTIVAVTALENS UTVECKLING I DE 28 EU-LÄNDERNA.

Collective bargaining in Europe: towards an endgame (eds. Torsten Müller, Kurt Vandaele & Jeremy Waddington). European Trade Union Institute (ETUI), Brussels 2019. Anders Kjellberg har skrivit det svenska kapitlet Sweden: collective bargaining under the industry norm, som finns i volym III (sid 583-604). För mer information.

NY RAPPORT OM FACKLIG ORGANISATIONSGRAD OCH MEDLEMSUTVECKLING SAMT DEN SVENSKA MODELLEN

Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad – Statistik och analyser: facklig medlems-utveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning 2000-2023. ( OBS organisationsgraden 2018 ej korrigerad!) Stockholm: Arena Idé 2019, samt debattartikel i Svenska Dagbladet 22/5 2019 av German Bender & Anders Kjellberg "Djupt bekymmersamt att facken försvagas". Slutreplik av German Bender & Anders Kjellberg i Svenska Dagbladet 27/5 2019 "S-koppling förklarar inte medlemstappet"

Transportarbetaren 30/10 2019: "Medlemmarna som försvann" (av Jan Lindkvist) 

NÄRINGSLIVETS ÖKANDE GLOBALISERING FÖRÄNDRAR MAKTFÖRHÅLLANDENA

Den tilltagande globaliseringen av näringslivet är en utmaning för de fackliga organisationerna. I antologin Arbete & Välfärd (Studentlitteratur Lund 2019) visar Anders Kjellberg att andelen utlandsanställda i de 80 största svenskägda industrikoncernerna sedan 1980 fördubblats till 658 000 eller 84 procent av de anställda i dessa koncerner. Också andelen anställda i utlandsägda företag i Sverige har ökat kraftigt och är idag 39 procent inom tillverkningsindustrin. Dagens Arena 28/3 2019: Ökat utländskt ägande flyttar makten över jobben

NY PRISBELÖNT BOK OM ARBETSLIVET MED KAPITEL OM SVENSKA PARTSMODELLEN MM

”Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och lönebildningen” (av Anders Kjellberg) i Åke Sandberg (red.) Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund: Studentlitteratur 2019, sid. 119-148. Information om boken   
Kurslitteraturprisets hederspris till "gedigen grundbok om arbetslivet"
Innehållsförteckning mm

FÖRBUNDSSAMMANSLAGNINGAR NU OCH HISTORISKT SAMT ÖVERGÅNG TILL ANNAT FÖRBUND 

Arbetet 14/11 2018: Fackliga äktenskap leder till större och färre förbund (av Mattias Dahlgren)

Arbetsvärlden 13/11 2018: SRAT samlar flera små yrkesgrupper (av Ewa Persson)

En komplett redovisning av förbundssammanslagningar, små förbunds uppgående i större och utbrytningar ur existerande förbund sedan slutet av 1800-talet finns att läsa här

JUSEK OCH CIVILEKONOMERNA GICK 1/1 2020 SAMMAN I AKAVIA

Arbetsvärlden 31/10 2018: Forskare: ”Rösten blir starkare i samhällsdebatten”  (av Johanna Senneby). Om andra sammanslagningar av tjänstemannafack, se Anders Kjellberg i TAM-Revy nr 1 2008 Ett nytt fackligt landskap bland tjänstemännen: Unionen och Sveriges Ingenjörer (sid 4-21).

ARBETSKRAFTSINVANDRING I RESTAURANG- OCH STÄDBRANSCHERNA

Olle Frödin & Anders Kjellberg (2018) “Labor Migration from Third Countries to Swedish Low-wage Jobs”, Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 8 nr 1 (March 2018), s. 65-85.

Om projektet: Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare: sammanfattning av resultaten, publikationer, presentationer och projektet i media

Läs även Olle Frödin & Anders Kjellberg Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 1 2017

NY ELEKTRONISK UTGÅVA AV BOKEN FACKLIGA ORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR I DAGENS SVERIGE

Läs boken här! (se även det nya förordet s. I-II mellan sidorna 20 och 21!)

FACKLIG MEDLEMSUTVECKLING I SVERIGE SEDAN SLUTET AV 1800-TALET

Läs den nya rapporten The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (De svenska fackförbundens och centralorganisationernas medlemsutveckling sedan slutet av 1800-talet) NY UTVIDGAD VERSION 3 februari 2020 - nu 989 sidor!

SJÄLVREGLERING/PARTSREGLERING VERSUS STATSREGLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Anders Kjellberg har bidragit med ett kapitel i Mia Rönnmar och Jenny Julén Votinius (red.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning (Juristförlaget i Lund 2017, sid. 357-383): Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations.  

NY BOK OM DEN DANSKA ARBETSMARKNADS-MODELLEN MED JÄMFÖRELSER MED DEN SVENSKA

Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering (Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 . Bokkapitel av Anders Kjellberg & Christian Lyhne Ibsen "Attacks on union organizing: Reversible and irreversible changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark" (sid. 279-302). Kapitlet jämför hur politiska ingrepp i systemet med fackliga a-kassor (Gent-systemet) sedan år 2000 påverkat den fackliga organisationsgraden utveckling i Sverige och Danmark samt de alternativa ("gula") fackföreningarnas ställning i Danmark. För Sverige redovisas även förändringar av a-kassornas organisationsgrad.  Ladda ned bokkapitlet här.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Trade Unions in Europe (European Trade Union Institute, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten