Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Anders Kjellberg

Professor emeritus

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter

Författare

 • Anders Kjellberg

Summary, in Swedish

Sedan den borgerliga alliansregeringen från januari 2007 förändrade arbetslöshetsförsäkringens finansiering har flera omständigheter medverkat till att avgifterna till a-kassorna blivit alltmer differentierade. Medan samtliga a-kassor från januari 2007 fick en kraftigt höjd medlemsavgift har den tydliga koppling mellan avgift och arbetslöshetsnivå som regeringen införde från juli 2008 tillsammans med den olikartade utvecklingen av arbetslösheten hos olika sektorer, branscher och personalkategorier under den djupa lågkonjunkturen 2008-09 resulterat i snabbt växande skillnader mellan olika a-kassors avgifter. Genom att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga struktur och därmed också starkt socialt segregerade a-kassor har följden blivit en tydlig social eller klassmässig polarisering av a-kasseavgifterna, där akademiker och vissa andra tjänstemannagrupper betalar minst medan LO-grupperna i allmänhet har de högsta avgifterna. Vidare är avgifterna i regel lägre i a-kassor dominerade av offentliganställda än i kassor med huvudsakligen privatanställda medlemmar. I detta paper diskuteras också alliansregeringens avsikter med arbetslöshetsförsäkringens förändrade finansieringsmodell och då inte minst vad gäller lönebildningen. Bland frågeställningarna märks om de starkt varierande a-kasseavgifterna påverkade avtalsrörelsen 2010. Även a-kasseavgifternas betydelse för det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 uppmärksammas (se vidare artikel i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 2 2009). I rapportens nya upplaga (2014) berörs även utvecklingen efter 1 januari 2014 då systemet med differentierade a-kasseavgifter avskaffades.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2010

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • fackförening
 • Facken inom industrin
 • arbetare
 • Unionen
 • jobbskatteavdrag
 • LO
 • avtalsrörelsen 2010
 • AEA
 • akademiker
 • a-kasseavgift
 • trade union
 • arbetslöshetskassa
 • arbetslöshetsförsäkring
 • täckningsgrad
 • lönebildning
 • tjänstemän
 • medlemsavgift
 • avtalsrörelse
 • lönekrav
 • Hotell & Restaurang
 • differentierade a-kasseavgifter
 • differentierad a-kassa
 • a-kassa
 • TCO
 • Saco
 • arbetslöshet
 • polarisering
 • fackavgift
 • IF Metall
 • Sveriges ingenjörer
 • Anders Borg
 • moderaterna
 • obligatorisk a-kassa

Status

Published

Projekt

 • Union Density in a Global Perspective

Report number

2014:1 (ny upplaga)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-307-9