Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fackliga organisationer och industrial relations

Författare:
 • Anders Kjellberg
Redaktör:
 • Lars H Hansen
 • Pal Orban
Publiceringsår: 2002
Språk: Svenska
Sidor: 227-267
Publikation/Tidskrift/Serie: Arbetslivet
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Studentlitteratur AB

Abstract english

De fackliga organisationerna tillhör de viktigaste aktörerna på den svenska arbetsmarknaden. Jämfört med i många andra länder har den svenska fackföreningsrörelsen uppnått mycket av vad man eftersträvat. Det har säkerligen bidragit till att Sverige, tillsammans med Danmark och Finland, har världsrekord i facklig anslutning. Tillsammans med övriga nordiska länder är Sverige vidare unikt genom att den fackliga rörelsen är så tydligt uppdelad efter sociala eller klassmässiga skiljelinjer. Vilken fackförbund man tillhör beror på om man är arbetare, akademiker eller annan typ av tjänsteman. Efter en diskussion av dessa kännetecken hos de svenska fackföreningarna redovisas hur det fackliga landskapet förändrats under senare decennier. Bland annat uppmärksammas tjänstemannafackens expansion och att majoriteten av dagens fackmedlemmar är kvinnor. Vidare att industrin förlorat terräng till förmån för tjänstenäringarna. Bildandet av "Facken inom industrin" 1997 innebär paradoxalt nog att den viktigaste fackliga grupperingen i det "post-industriella" Sverige finns just inom industrin. Å andra sidan integreras industrin alltmer med tjänstenäringarna. Också en rad andra gränslinjer håller på att bli allt otydligare: mellan arbetare och tjänstemän, mellan akademiker och övriga tjänstemän, mellan privat- och offentliganställda samt mellan företagare och anställda. Frågan om etablerade fackliga strukturer i längden kan upprätthållas tas upp till diskussion. Förbundssammanslagningar kan medföra nya problem då sammanhållningen med en alltmer heterogen medlemssammansättning kan äventyras. Vidare kan olika grupper få svårt att göra sig gällande inom stora fackförbund; risken att hamna i skymundan är extra stor om medlemmarna tudelas i "vinnare" och "förlorare". För att belysa sådana frågor används begreppet arbetarkollektivet för att belysa vilka faktorer som underlättar ett gemensamt uppträdande. Såväl likhet (t.ex. samma yrke) som närhet (samma arbetsplats) kan tjäna som grund för social sammanhållning och gemensamma krav. Likhets- och närhetsprinciperna motsvaras av olika fackliga modeller: yrkesfackföreningen resp. den arbetsplatsanknutna industrifackföreningen. Såväl Sverre Lysgaards som Mancur Olsons teorier om kollektivt handlande berör förhållandet mellan individ och kollektiv. Vad är det som får individer att samverka om gemensamma mål resp. att uppträda som "gratispassagerare" visavi fackliga organisationer? Lysgaard och Olson tar upp detta ur vitt skilda synvinklar. Enligt en svensk intervjuundersökning har den sociala omgivningen stor betydelse när man går med i facket, men man vill få ut något av sitt medlemskap för att stanna kvar. Mycket tyder på att individualistiska kalkyler av nyttan med fackligt medlemskap blivit vanligare bland yngre anställda. Många har dock en lös anknytning till arbetsmarknaden genom att så mycket som varannan anställd i åldern 16-24 år numera har en tidsbegränsad anställning. Internationellt sett är den fackliga organisationsgraden ändå mycket hög i Sverige. Av betydelse är att Sverige har a-kassor i facklig regi och att den fackliga arbetsplatsorganisationen är välutbyggd, vilket ger facket en "medlemsnära" karaktär. Vid jämförelser mellan olika länder eller ländergrupper framgår att skillnaderna är fortsatt stora i dessa och en rad andra avseenden. För att systematisera likheter och skillnader är begreppet industrial relations-system användbart. Man brukar tala om nordiska, kontinentaleuropeiska och anglosaxiska industrial relations-system eller arbetslivsmodeller. Den nordiska modellen utmärks bl.a. av att fackliga organisationer och partsrelationer på en och samma gång är centraliserade och decentraliserade. Vidare att kollektivavtalen har en framträdande roll, vilket främjar en hög facklig anslutning. I USA saknas det centralistiska draget. I avsaknad av branschavtal och arbetsgivarorganisationer tvingas amerikanska fackföreningar att kämpa företag för företag för erkännande av de fackliga rättigheterna. Företag som Motorola tillämpar personalpolitiska strategier som syftar till att hålla facket borta. Det ligger i linje med den klassiska varianten av Human Resource Management (HRM).

RUBRIKER

* Såväl löntagare som arbetsgivare välorganiserade i Sverige;

* Klassbaserade fackföreningar i de nordiska länderna;* Tjänstemännens långtgående särorganisering i Sverige;* Ett starkt förändrat fackligt landskap;* Ökad social differentiering eller utsuddade gränser mellan sociala kategorier?* Individuellt och kollektivt handlande;* Rekordstor facklig nedgång bland unga;* En internationellt mycket hög organisationsgrad i Sverige;* Internationellt starkt varierande industrial relations-system;* Industrial relations: internationell konvergens eller divergens?* Industrial relations och Human Resource Management.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • industrial relations
 • IR
 • divergens
 • Human Resource Management
 • HRM
 • industrial relations-system
 • kollektivt handlande
 • konvergens
 • free rider
 • sociologiska institutionen
 • sociologi
 • arbetsmarknad
 • sociology
 • selektivt incitament
 • department of sociology
 • collective goods
 • arbetsliv

Other

Published
 • ISBN: 9144023219
Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Trade Unions in Europe (European Trade Union Institute, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten