Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Anders Kjellberg

Professor emeritus

Porträtt Anders Kjellberg november 2022. Foto: Emma Lord.

Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands

Författare

 • Anders Kjellberg

Summary, in Swedish

Ur ett hundraårsperspektiv har arbetsmarknaden genomgått avsevärda förändringar. Majoriteten av löntagarna utgörs numera av tjänstemän. I Sverige svarar de även för majoriteten av fackmedlemmarna. De svenska fackföreningarna tillämpade redan tidigt en bred medlemsrekrytering, men till bilden hör också att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga rörelse. Inte minst för tjänstemännen har detta underlättat identifikationen med den egna fackföreningen, samtidigt som det stärkt sammanhållningen inom varje grupp (arbetare, akademiker resp. övriga tjänstemän). Vidare är mer än varannan svensk fackmedlem idag en kvinna, varav merparten finns inom privat eller offentlig service. De internationella variationerna är dock betydande, särskilt när det gäller tjänstemännens och kvinnornas fackliga anslutning. Detsamma kan sägas om de nationella industrial relations-systemen, som ofta kännetecknas av en betydande kontinuitet långt tillbaka i tiden. I den meningen är avståndet mellan sekelskiftena 1900 och 2000 inte så stort. Det är därför befogat att tala om en kombination av kontinuitet och förändring. I artikeln visas hur ett samspel av faktorer förklarar varför organisationsgraden internationellt sett är så hög som den är i Sverige och omvänt varför bl a USA har en låg facklig anslutning.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Sidor

44-99

Publikation/Tidskrift/Serie

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia

Issue

86-87

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Arkiv förlag

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • company union
 • LO
 • tjänstemän
 • SACO
 • fackförbund
 • arbetare
 • facklig organisationsgrad
 • statsreglering
 • TCO
 • arbetsgivare
 • partsreglering
 • liberaler
 • socialdemokrati
 • industrial relations
 • partsrelationer
 • Metall
 • kollektivavtal
 • Verkstadsföreningen
 • strejkbryteri
 • VF
 • arbetsliv
 • injunction
 • sociology
 • föreningsrätt
 • job control
 • sociologiska institutionen
 • lockout
 • department of sociology
 • arbetsmarknad
 • arbetsgivarstrategi
 • SAF
 • sociologi
 • Fackförening
 • fackförening
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • arbetsgivare
 • kollektivavtal

Status

Published

Projekt

 • Arbetsgivarorganisationers kulturer och strategier

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0345-0333