Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kan fackets försvagning hejdas - facklig styrka och organisering i en globaliserad värld

Författare:
 • Anders Kjellberg
Redaktör:
 • Ingemar Lindberg
 • Anders Neergaard
Publiceringsår: 2013
Språk: Svenska
Sidor: 39-89
Publikation/Tidskrift/Serie: Bortom horisonten. Fackets vägval i globaliseringens tid
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Premiss förlag
Ytterligare information: Anders Kjellbergs hemsida

Information om boken

KAPITLETS INNEHÅLL:
Inledning, sid. 39
Fackets styrka - Sverige och andra länder, sid. 40
Strategisk makt, sid. 44
Den fackliga organisationsgradens utveckling i Sverige ur ett internatioenllt perspektiv, sid. 48
Dyrare a-kassa - fackligt medlemsras, sid. 55
Den fackliga arbetsplatsorganisationens strategiska roll för medlemsrekrytering, sid. 56
De svenska arbetsgivarnas organisationsgrad högre än löntagarnas, sid. 57
Ensidig brittisk decentralisering: låg fackanslutning och låg kollektivavtalstäckning i privat sektor, sid. 58
Kombinerad centralisering och decentralisering i Sverige, si. 59
Öppningsklausuler och arbetsgivarnas sjunkande organisationsgrad underminerar den tyska modellen, sid. 62
Facklig organisationsgrad och strukturella processer, sid 65
Vertikal desintegration försvårar facklig verksamhet, sid. 67
Avslutning: internationellt sett hög men fallande organisationsgrad i Sverige, sid. 72
Ekonomisk kris: höjd a-kasseavgift och krisavtal, sid 75
Fortsatt välorganiserade arbetsgivare i Sverige till skillnad från i Tyskland, sid. 77
Kort- och långsiktiga orsaker till facklig tillbakagång, sid. 78
Avsevärda internationella relationer, sid. 81
Globaliseringens följder för fackens handlingsmöjligheter, sid. 82
Förkortningar, sid. 86
Referenser, sid. 86

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • facklig organisationsgrad
 • vertikal desintegration
 • strukturell individualism
 • kollektivavtal
 • krisavtal
 • decentralisering
 • sociology
 • sociologi
 • globalisering
 • strategisk makt
 • makt
 • fackförening
 • facklig styrka
 • fackförening
 • globalisering
 • facklig styrka
 • organisationsgrad
 • partsreglering
 • statsreglering
 • arbetsmarknad
 • centralisering
 • decentralisering

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
 • ISBN: 978-91-86743-17-8
Anders Kjellberg
E-post: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 47

337

31

Forskningsprojekt

Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte). Tillsammans med Olle Frödin.

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (Forte)

Collective Bargaining in Europe (European Trade Union Institute, ETUI, Bryssel)

Trade Unions in Europe (European Trade Union Institute, Bryssel)

Anställningsbidrag inom handeln (Handelsrådet). Tillsammans med Olle Frödin, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg.

Skriftförteckning

Priser och utmärkelser

Arbetslöshetskassornas Samorganisa-tions forskningspris 2015 för forskning  om förändringarna i a-kassereglerna och deras effekter på a-kassornas organisationsgrad. Rudolf Meidner-priset 1998 för boken Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (1997; uppdaterad och utvidgad upplaga 2001). Lars Salvius-föreningens stipendium 2001 och 2015. Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2018 (hederspris) tilldelad boken Arbete & Välfärd (Åke Sandberg red.) i vilken jag medverkar med ett kapitel.

Doktorsavhandling

Facklig organisering i tolv länder (Arkiv förlag 1983). Handledare: professor Göran Therborn. Opponent: professor Walter Korpi.

Citeringsanalys 1996-2005 att läsa på vetenskapsbloggen Forskningspolitik

Avhandlingen skrevs inom forsknings-projektet "Sverige under socialdemokratin 1932-76" (projektledare: Göran Therborn). Annan publikation av Anders Kjellberg från projektet: "Från industriell demokrati till medbestämmande" (1981)

Intervjuer i urval

Syndicalismes (1/4) - Europe: malaise dans la représentation (franska radiokanalen France Culture 16/2 2015)

Jannike skulle böta sex månadslöner. Den svenska modellen (SVT Uppdrag Granskning 22/10 2014)

Många företag är oorganiserade (Arbetet 17/10 2014)

En av tre med i facket (avser hotell- och restaurangarbetare; Hotellrevyn 12/2 2014)

Synlig fackklubb ger fler medlemmar (Mål & Medel 29/10 2013)

Fritt fall för facket? (HD 14/1 2012)

Fortsätter det blir det problem (Mål och Medel nr 2 2012)

Den svenska modellens rötter (TCO-tidningen 21/11 2011)

Forskare sågar regeringens a-kassepolitik (Dagens Industri 9/3 2011)

Typiske fackmedlemmen är inte arbetare. Historisk milstolpe (P1 Ekot 9/3 2011)

Privata tjänstemän lika organiserade som arbetare (LO-tidningen 11/2 2011)

Om den fackliga medlemsutvecklingen (P4-programmet Espresso 31/5 2010)

Medlemmarna sviker facket (Webbtv-kanalen Vad står på spel 14/4 2010)

LO:s medlemstapp håller i sig (Dagens eko och Ekonomiekot 22/1 2010)

Flera förklaringar till fackens dystra siffror (Arbetsliv 28/1 2010)

Största tappet på 100 år för facket (Morgonekot och Dagens eko 19/8 2009)

Största tappet sedan 1909 (DN 5/3 2008)

Rekordmånga fly facket (DN 13/12 2007)

Aktuellt TV2 kl 18 och i TV1 Rapport kl 19.30 20/10 2006. Anders Kjellberg:var femte fackmedlem kan försvinna om a-kasseavgiften höjs kraftigt (avser LO-medlemmar)

Medlemmarna flyr när a-kassan höjs (LO-tidningen 22/9 2006: var femte LO-medlem kan tappas)

Anders K. (TCO-tidningen 18/10 2006)

Anders Kjellberg i Wikipedia

Lunds universitets bild- och mediebank

CV ANDERS KJELLBERG

Anders Kjellberg i Google Scholar: citeringar

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten