Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg

Professor i sociologi

Anders Kjellberg

Facklig organisationsgrad och kollektivavtalens täckningsgrad i vissa branscher i privat sektor 2007

Författare

 • Anders Kjellberg

Redaktör

 • Gerda Kuylenstierna
 • Anne-Marie Egerö

Summary, in Swedish

Den fackliga organisationsgraden och kollektivavtalens täckningsgrad redovisas för byggbranschen, handeln, hotell- & restaurangbranschen och städbranschen, liksom för privat sektor i dess helhet för år 2007. Kollektivavtalens täckning redovisas både inklusive och exklusive hängavtal. För byggbranschen och handeln finns även en uppdelning på arbetare och tjänstemän.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Sidor

30-34

Publikation/Tidskrift/Serie

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Volym

8

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Medlingsinstitutet

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociologi
 • Lunds universitet
 • Anders Kjellberg
 • Medlingsinstitutet
 • löntagare
 • tjänstemän
 • arbetare
 • fackförening
 • hängavtal
 • facklig organisationsgrad
 • kollektivavtal
 • handel
 • hotell och restaurang
 • bygg
 • städ
 • bransch
 • sociology

Status

Published

Projekt

 • Union Density in a Global Perspective

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1650-8823