Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åsa Lundqvist

Filosofie doktor, professor

Sociologi

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer
  • Familjepolitik och föräldrastödspolitik
  • Aktiveringspolitik

Pågående forskning och undervisning

 

Jag forskar om välfärdspolitik och familjerelationer. Jag har bland annat intresserat mig för (1) hur välfärdskapitalismens framväxt på den industrialiserade landsbygden förändrade genus- och familjerelationer, (2) hur samspelet mellan (familje)politik och samhällsvetenskap omskapade den politiska regleringen av familjen under 1900-talet och (3) hur och varför Sveriges familjepolitiska utveckling skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. För närvarande arbetar jag med två forskningsprojekt. I projektet Föräldrastödets politik. Utveckling, former och aktörer, studeras föräldrastödets historiska utveckling och dess eventuella påverkan på den politiska styrningen av familjen. Projektet finansieras av Forte, 2014-2016. I projektet Den övertalande reformbyråkratin analyseras hur en grupp tjänstemän inom Ams bidrog till omvandlingen av tidigare familjerelationer, med fokus på aktiveringen av kvinnor. Projektet, som just nu håller på att avslutas, har finansierats av Vetenskapsrådet.

Om du vill läsa mer om några av mina publikationer, se här: Family Policy Paradoxes och Changing Relations of Welfare.

Jag sitter också i styrgruppen för forskningsnätverket, The Sino-Nordic Welfare Research Network (SNoW), som finansieras av Nordiska Ministerrådet och leds av Stein Kuhnle, Department of Comparative Politics i Bergen.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Bild på Åsa Lundqvist av Emma Lord.
E-post: asa [dot] lundqvist [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 87 39

+46 73 321 86 57

319

31

Professor, studierektor forskarutbildningen

Jag disputerade 2001 i Lund med avhandlingen Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900-1979 (Arkiv förlag). 2011 kom jag tillbaka till Sociologiska institutionen efter 10 år vid andra lärosäten och i olika ämnen. 2013 befordrades jag till professor i sociologi.

Pågående forskningsprojekt

Föräldrastödets politik. Utveckling, former och aktörer (Forte)

Den övertalande reformbyråkratin. Aktiveringsinspektörer, aktiv arbetsmarknadspolitik och familjens omvandling (VR)

Sino-Nordic Welfare Research Network (SNoW), Nordiska Ministerrådet

 

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten