Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åsa Lundqvist

Filosofie doktor, professor, prefekt

Sociologi

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer
  • Familjepolitik och föräldrastödspolitik
  • Aktiveringspolitik
  • Genus och feministisk teori

Pågående forskning och undervisning

 

Jag forskar om välfärdspolitik och familjerelationer. Jag har bland annat intresserat mig för framväxten av arbetsmarknads- och familjepolitikens påverkan på genusrelationer, och hur och varför Sveriges familjepolitiska utveckling skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. I boken Transforming Gender and Family Relations. How Active Labour Market Policy Shaped the Dual Earner Model (Edward Elgar, 2017) studeras exempelvis med vilka metoder och argument den tidiga aktiva arbetsmarknadspolitiken använde för att få kvinnor att börja förvärvsarbeta. En reviderad version av den här boken utkom också nyligen på svenska: Livet är för dyrbar för att dammas bort. Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen, 1960-1980 (Nordic Academic Press, 2019).  Jag är också medförfattare till boken Ensamma mammor (Gleerups, 2017) i vilken ensamstående mödrars erfarenheter av att kombinera ett betalt arbete med familjelivet studeras. Om du vill läsa mer om några av mina tidigare publikationer, se här: Family Policy Paradoxes och Changing Relations of Welfare.

För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet Föräldrastödets politik. Utveckling, former och aktörer (finansierat av Forte)I projektet studeras föräldrastödets historiska utveckling och dess eventuella påverkan på den politiska styrningen av familjen. Inom ramen för projektet har jag publicerat artiklar i bland annat Social Policy and Society, Journal of Family Studies (med Lisa Eklund) och Journal of Family Research (med Ilona Ostner).

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Bild på Åsa Lundqvist av Emma Lord.
E-post: asa [dot] lundqvist [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 46 222 88 50

243

31

Prefekt

Sociologiska institutionen

31

Professor

Jag disputerade 2001 i Lund med avhandlingen Bygden, bruket och samhället. Om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm, 1900-1979 (Arkiv förlag). 2011 kom jag tillbaka till Sociologiska institutionen efter 10 år vid andra lärosäten och i olika ämnen. 2013 befordrades jag till professor i sociologi.

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten