Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Olle Frödin, private photo

Olle Frödin

Senior lecturer

Olle Frödin, private photo

Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken

Author

 • Olle Frödin
 • Anders Kjellberg

Summary, in Swedish

Sverige har sedan december 2008 liberalare regler för arbetskraftsinvandring från ”tredje land” (länder utanför EU/EES) än kanske något annat land. De nya reglerna gäller alla yrken oberoende av kvalifikationsgrad eller om det är fråga om ett bristyrke eller inte. Artikeln handlar om de cirka 500 arbetskraftsmigranter från tredje land som 2012 beviljades arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna i Stockholms stad. Många var "spårbytare" från asylansökan till arbetskraftsmigrant. Arbetskraftsinvandrarnas utsatta position belyses i artikeln. År 2012 hamnade varannan migrant med nytt arbetstillstånd i Stockholms restaurang- och städbranscher i företag utan kollektivavtal. Utblickar görs mot utvecklingen på riksnivå. Sedan 2011 har antalet beviljade nya arbetstillstånd i restaurang- och städbranscherna successivt minskat såväl i Stockholm som i Sverige i dess helhet. Tänkbara förklaringar diskuteras i artikeln. De tio vanligaste länderna som arbetskraftsmigranterna kommer från redovisas år för år och summerat för hela perioden 2009-2015. Den summerade listan toppas av Kina följt av Turkiet, Syrien, Irak, Thailand, Bangladesh, Mongoliet, Egypten, Pakistan och Iran. Hos arbetskraftsinvandrarna från Kina, som i Stockholm nästan utan undantag var kockar 2012, kunde i så gott som samtliga fall konstateras en etnisk/nationell koppling mellan migranten och arbetsgivaren.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2017-03-14

Language

Swedish

Pages

84-102

Publication/Series

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volume

23

Issue

1

Document type

Journal article

Publisher

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Topic

 • Sociology

Keywords

 • arbetskraftsmigration
 • arbetskraftsinvandring
 • migration
 • arbete
 • tredje land
 • arbetstillstånd
 • låglöneyrke
 • lågkvalificerad
 • arbetskraft
 • bristyrke
 • kock
 • köksbiträde
 • restaurangbiträde
 • städare
 • restaurangbranschen
 • städbranschen
 • asyl
 • asylsökande
 • spårbyte
 • uppehållstillstånd
 • Kina
 • Turkiet
 • Mongoliet
 • Bangladesh
 • Syrien
 • Irak
 • kollektivavtal
 • hängavtal
 • Hotell & Restaurang
 • Fastighets
 • sociologi
 • sociology
 • organisationsgrad
 • Visita
 • Almega
 • informalisering
 • prekariat
 • ofria arbetare
 • Migrationsverket
 • etnicitet

Status

Published

Project

 • Labour Migration, Trade Unions and Employers
 • Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare
 • Forskningsprojekt om arbetskraftsinvandring från tredje land: sammanfattning av resultaten

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1400-9692