The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kjell Nilsson

Kjell Nilsson

Senior lecturer

Kjell Nilsson

Från planering till resultat - om utvärderingsforskning i Sverige

Author

  • Kjell Nilsson

Summary, in English

Att en specifik utvärderingsforskning knappast existerade i Sverige före mitten av 1970-talet beror bl a på att socialpolitiska reformer normalt föregåtts av en planerings- och beslutsprocess som inneburit omfattande politisk kontrol och värdering, såväl före som under själva genomförandet. Förändringarna inom offentlig sektor, där det tidligare planeringstänkandet ersatts av en mål- och resultatstyrningsfilosofi, har bidragit til utvärderingsforskningens expansion under 1980-talet. Då de nuvarande förändringarna till stor del är ideologiskt motiverade är det dock tveksamt om utvärderingsresultat, ren legitimering, i nogon högre grad kommer att användas i det politiska beslutsfattandet. Däremot skulle kritiskt granskande utvärderinger kunne bidra med såväl "upplysning" politiska argument.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

1993

Language

Swedish

Pages

47-55

Publication/Series

Politica - tidsskrift for politisk videnskab

Volume

25

Issue

1

Document type

Journal article

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociologi
  • sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0105-0710