Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Det fackliga medlemsraset i Sverige oktober 2006 - oktober 2007: en första översikt

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2007
Language: Swedish
Pages:
Document type: Working paper

Abstract english

Den fackliga organisationsgradens utveckling i Sverige mellan oktober 2006 och oktober 2007 redovisas. Under denna 12-månadersperiod föll andelen fackligt anslutna löntagare med drygt fyra procentenheter. Om man avrundar till heltal rör det sig om ett medlemsras på hela fem procentenheter, från 77 till 72 procent fackanslutna. Det är den största fackliga nedgången under loppet av ett enda år i Sveriges moderna historia. De fackliga a-kassorna förlorade under samma period ännu fler medlemmar, närmare bestämt tre gånger fler än fackförbunden.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • medlemsras
 • löntagare
 • sociology
 • facklig organisationsgrad
 • sociologi
 • union density
 • arbetare
 • tjänstemän
 • fackliga a-kassor
 • a-kassa
 • fackförening
 • anställda
 • facklig anslutning
 • sociologiska institutionen

Other

Unpublished
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences