Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sverige före och efter socialdemokratin: en första översikt

Author:
 • Göran Therborn
 • Anders Kjellberg
 • Staffan Marklund
 • Ulf Öhlund
Publishing year: 1979
Language: Swedish
Pages: 3-36
Publication/Series: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia
Issue: 15-16
Document type: Journal article
Publisher: Arkiv förlag
Additional info: Anders Kjellbergs hemsida En kortare version på engelska av artikeln finns i Acta Sociologica 1978 vol 21 Supplement
Om tidskriften Arkiv
Hemsida Arkiv förlag
Tel 046-13 39 20, Fax 046-13 39 29, Epost: arkiv [at] arkiv-forlag [dot] m [dot] se

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • strejkfrekvens
 • levnadsvillkor
 • arbetsgivare
 • stat
 • inkomstfördelning
 • kollektivavtal
 • skattesystem
 • lockout
 • sociology
 • sociologiska institutionen
 • department of sociology
 • arbetsmarknad
 • strejker
 • utbildningspolitik
 • strejkande
 • fackföreningar
 • arbetsliv
 • sociologi
 • arbetsgivarförening
 • sociallagstiftning
 • socialdemokrati
 • svensk modell
 • arbetsrätt
 • regeringsinnehav

Other

Published
 • Sverige under socialdemokratin 1932-76
 • ISSN: 0345-0333
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences