Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2010
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports
Volume: 2014:1 (ny upplaga)
Document type: Report
Publisher: Department of Sociology, Lund University

Abstract english

Sedan den borgerliga alliansregeringen från januari 2007 förändrade arbetslöshetsförsäkringens finansiering har flera omständigheter medverkat till att avgifterna till a-kassorna blivit alltmer differentierade. Medan samtliga a-kassor från januari 2007 fick en kraftigt höjd medlemsavgift har den tydliga koppling mellan avgift och arbetslöshetsnivå som regeringen införde från juli 2008 tillsammans med den olikartade utvecklingen av arbetslösheten hos olika sektorer, branscher och personalkategorier under den djupa lågkonjunkturen 2008-09 resulterat i snabbt växande skillnader mellan olika a-kassors avgifter. Genom att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga struktur och därmed också starkt socialt segregerade a-kassor har följden blivit en tydlig social eller klassmässig polarisering av a-kasseavgifterna, där akademiker och vissa andra tjänstemannagrupper betalar minst medan LO-grupperna i allmänhet har de högsta avgifterna. Vidare är avgifterna i regel lägre i a-kassor dominerade av offentliganställda än i kassor med huvudsakligen privatanställda medlemmar. I detta paper diskuteras också alliansregeringens avsikter med arbetslöshetsförsäkringens förändrade finansieringsmodell och då inte minst vad gäller lönebildningen. Bland frågeställningarna märks om de starkt varierande a-kasseavgifterna påverkade avtalsrörelsen 2010. Även a-kasseavgifternas betydelse för det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 uppmärksammas (se vidare artikel i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 2 2009). I rapportens nya upplaga (2014) berörs även utvecklingen efter 1 januari 2014 då systemet med differentierade a-kasseavgifter avskaffades.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • fackförening
 • Facken inom industrin
 • arbetare
 • Unionen
 • jobbskatteavdrag
 • LO
 • avtalsrörelsen 2010
 • AEA
 • akademiker
 • a-kasseavgift
 • trade union
 • arbetslöshetskassa
 • arbetslöshetsförsäkring
 • täckningsgrad
 • lönebildning
 • tjänstemän
 • medlemsavgift
 • avtalsrörelse
 • lönekrav
 • Hotell & Restaurang
 • differentierade a-kasseavgifter
 • differentierad a-kassa
 • a-kassa
 • TCO
 • Saco
 • arbetslöshet
 • polarisering
 • fackavgift
 • IF Metall
 • Sveriges ingenjörer
 • Anders Borg
 • moderaterna
 • obligatorisk a-kassa

Other

Published
 • Union Density in a Global Perspective
 • ISBN: 91-7267-307-9
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences