Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2001
Language: Swedish
Pages:
Document type: Book
Publisher: Arkiv
Additional info: Den första upplagan av boken "Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige" utkom 1997 och belönades med 1998 års Rudolf Meidnerpris för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Rättssociologen Lena Lindgren bidrog med värdefulla synpunkter på manuset och tog initiativet till omslagsbilden. Andra upplagen 2001 är en uppdaterad och kraftigt utvidgad version av den föregående upplagan. Tredje upplagan (2017) är en något reviderad elektronisk version av 2001 års utgåva.

Abstract english

Bokens baksidestext:

Fackligt medlemskap har länge varit självklart i det genomorganiserade Sverige. Så är det inte längre. Under de senaste femton åren har andelen fackligt anslutna fluktuerat betydligt kraftigare än tidigare, även om den svenska organisationsgraden fortfarande är mycket hög. Ett nytt fenomen är att allt fler nöjer sig med att bara tillhöra a-kassan. Utifrån en brett upplagd intervjuundersökning redovisar och analyserar Anders Kjellberg vad som ligger bakom dessa förändringar. I boken diskuteras hur det fackliga arbetet kan förnyas för att bemöta de nya tendenserna och för att förhindra en tudelning av arbetsmarknaden i "vinnare" och "förlorare". Författaren framhåller särskilt aktiveringen av facket ute på arbetsplatserna.Denna bok utkom första gången 1997 och belönades 1998 med Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia. I denna kraftigt utvidgade och reviderade upplaga presenteras bland annat nya data om facklig anslutning bland ungdomar, invandrare och anställda i IT-sektorn.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • sociologiska institutionen
 • fackförening
 • fackförbund
 • facklig förnyelse
 • LO
 • fackligt medlemskap
 • SACO
 • fackmedlem
 • organisationsgrad
 • förnyelse
 • TCO
 • bemanningsföretag
 • arbetsmiljö
 • arbetsorganisation
 • sociologi
 • arbetsmarknad
 • industrial relations
 • arbetsliv
 • partsrelationer
 • a-kassa
 • IT-sektorn
 • direktanslutning till a-kassa
 • sociology
 • department of socioloy

Other

Published
 • Fackliga organisationer och medlemmar under 1990-talet
 • ISBN: 91 7924 156 5
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences