Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Arbetsmiljön: det arbetssociologiska perspektivet

Author:
 • Anders Kjellberg
Publishing year: 2011
Language: Swedish
Pages:
Document type: Conference paper
Additional info: Heldagskonferensen ”Arbetsmiljön ur tre perspektiv” arrangerades av den för BAO (Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation) och Finansförbundet gemensamma centrala arbetsmiljökommitté i samarbete med Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet. Övriga medverkande var fil. dr. Jonas Lundsten (Malmö Högskola) - det arbetspsykologiska perspektivet - och jur. dr. Annamaria Westregård (Lunds universitet) - det arbetsrättsliga perspektivet.

Keywords

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • strejk
 • tjänstemän
 • arbetare
 • sociologi
 • Bankmannaföreningen
 • Finansförbundet
 • BAO
 • samarbetsklimat
 • svenska modellen
 • partssamverkan
 • partsrelationer
 • arbetsmiljö
 • fackförening
 • arbetsgivare
 • chef
 • organisationsgrad
 • företagsledare
 • förhandlingskultur
 • samverkanskultur
 • medbestämmande
 • organisationsförändring
 • sociology

Other

Arbetsmiljön ur tre perspektiv
2011-11-16
Unpublished
 • Union Density in a Global Perspective
Anders Kjellberg
E-mail: anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Professor

Sociology

+46 46 222 88 47

337

31

Research projects

Labour Migration, Trade Unions and Employers (FAS/Forte). Anders Kjellberg and Olle Frödin.

Union Density in a Global Perspective Anders Kjellberg

News and News Archive

anders kjellberg's more detailed website in swedish

Google Scholar Citations

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences