The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Professor

Åsa Lundqvist

Att reformera välfärdsstaten – ett historiskt perspektiv på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och kvinnors förvärvsarbete

Author

  • Åsa Lundqvist

Editor

  • Försäkringskassan Stockholm

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2013

Language

Swedish

Pages

21-36

Publication/Series

De första 100 åren – svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Socialförsäkringsrapport 2013:4

Volume

Socialförsäkringsrapport 2013:4

Document type

Book chapter

Publisher

Försäkringskassan

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published