The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carl-Göran Heidegren

Carl-Göran Heidegren

Professor emeritus

Carl-Göran Heidegren

Johan Jakob Borelius – den siste svenske hegelianen

Author

 • Carl-Göran Heidegren

Summary, in Swedish

Johan Jakob Borelius var professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet från 1866-1898. Boken belyser den syn på filosofin som Borelius gav uttryck för när han tillträdde sin professur. Vidare ges en inblick i hans trettioåriga verksamhet som professor. Särskilt utrymme ägnas åt Borelius syn på motsägelsesatsens innebörd och giltighet, liksom det stora verket "Metafysik" som han arbetade på från början av 1880-talet och fram till sin död 1909.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

1995

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • hegelianism
 • svensk filosofi
 • motsägelsesatsen
 • metafysik
 • sociology
 • sociologi
 • filosofi
 • idéhistoria
 • Borelius

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 91-7139-251-3