The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Doctoral theses 1997 - 1971

The Department of Sociology's dissertations from 1997 back to the very first in 1971

Below you will find a list of doctoral theses (dissertations) in sociology, social anthropology and pedagogy that are not be available in the Lund University Research Portal.

 • Cuesta, Marta Flowers to the Ocean: A Study of Everyday Practices, Rituals and Identity in Candomble (1997)
 • Carleheden, Mikael Det andra moderna. Om Jurgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna (1996)
 • Cvetkova, Cveta Codes of Power. Deconstruction of Institutional Discourses (1996)
 • Sahlin, Ingrid På gränsen till bostad. Avvisning, utvisning, specialkontrakt (1996)
 • Pekkola, Sara Magical Flutes: Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia (1996)
 • Mulinari, Diana Mothetwork and politics in Revolutionary Nicaragua (1995)
 • Norell, Margareta & Törnqvist, Claes berättelser om ruset. Alkoholens mening för tjugoåringar (1995)
 • Toft-Madsen, Stig State, society and human rights in South Asia (1995)
 • Knoll, Thomas Not a Piece of Cake. Ambivalence about Female-Headed families (1995)
 • Rafnsdottir, Linda Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning. Diskussion kring kvinnliga fackföreningar på Island (1995)
 • Scocozza, Lone Forskning for livet den medicinske forskningsetiks forudsaetninger og praktiker. En sociologisk analyse (1994)
 • Nilsson, Jan-Olof Alva Myrdal en virvel i den moderna strömmen (1994)
 • Ericsson, Birgitta & Johansson, Britt-Marie Bostadsbyggandet i ide och praktik. Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn (1994)
 • Billing, Peter & Stigendal, Mikael Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen (1994)
 • Trondman, Mats Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan (1994)
 • Tjörvason, Saevar Demokratiskt deltagande och kognitiv socialisation (1993)
 • Lema, Antoine Africa Divided: The Creation of "Ethnic Groups (1993)
 • Sederblad, Per Arbetsorganisation och grupper. Studier av svenska industriföretag (1993)
 • Sverrison, Arni Evolutionary technical charge and flexible mechanization. Entrepreneurship and industrialization in Kenya and Zimbabwe (1993)
 • Andersson, Gunnar Leva för jobbet och jobba för livet. Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer (1993)
 • Sjöström, Bengt Kliniken tar över dårskapen. Om den svenska psykiatrins framväxt (1992)
 • Kärfve, Eva Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i Europa (1992)
 • Ahanmisi, Osholayemi Strength in weakness. Bini women in affinal relations (1992)
 • Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik Do the right thing. Lifestyle and identity in contemporary youth culture (1992)
 • Chylicki, Pawel Att upphöra med brott. Vägen ut ur den kriminella karriären (1992)
 • Edvardsson, Ingi R. Printing in action. General printing in Iceland and Sweden (1992)
 • Liedholm, Marianne Boinflytande och deltagande som fenomen och process (1992)
 • Due Billing, Yvonne Kön, ledelse, organisation. Kön, karriere, familj (1991)
 • Persson, Anders Maktutövningens interna dynamik. Samspel och motsättningar i skola och lönearbete (1991)
 • Israel, Lena Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie (1991)
 • Morgall, Janine M. Developing technology assessment. A critical feminist approach (1991)
 • Sjökvist, Jan Medie, cognition and society. Towards a cognitive media theory (1991)
 • Andersson, Berit Att förstå drogmissbruk. Praktiken, situationen, processen (1991)
 • Orfali, Birgitta LÁdhesion au Front National. De la minorite aktive au mauvement social (1991)
 • Hyden, Anders Passage to India. An anthropological study of discipleship and transcendence in Bhagwan Movement (1991)
 • Due, Jesper & Steen-Madsen, Jorgen Man kan kun ga pa to ben: laererne mellem profession og fagforening : en sociologisk undersoegelse af Danmarks laererforenings medlemmer og tillidsrepraesentanter (1991)
 • Ekströmer, Melcher Buskar och fåglar. En socialantropologisk studie av Gorale, bergsfolket i södra Polen (1991)
 • Sjöberg, Katarina Mr. Ainu - cultural mobilization and the practice of ethnicity in a hierarchical culture(1991)
 • Hilte, Mats Droger och disciplin. En fallstudie av narkomanvård i Skåne (1990)
 • Gislason, Ingolfur Enter the bourgeoisie. Aspects of the formation and organisation of Icelandic employers 1894-1934 (1990)
 • Kodama, Katsuya Peace on the move: A Sociological survey on members of Swedish peace organizations (1990)
 • Böök, Ingmar Josef, samhällssjälen och AMS. En socialpsykologisk betraktelse (1990)
 • Schatz, Jaff The Generation: The Rise and Fall of the Generation of Jewish Communists of Poland (1990)
 • Wersäll, Britt-Louise Veckotidningsnovellen 1950-1975. En sociologisk analys (1989)
 • Davies, Karen Women and time. Weaving the strands of everyday life (1989)
 • Lundberg, Svante Flyktingskap. Latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa (1989)
 • Angelöw, Bo Att berövas sitt arbete (1989)
 • Binett, Barbro Mor och barn. En studie av samspel och tidiga relationsmönster hos mödrar och barn med olika familjebakgrund (1988)
 • Lindbladh, Eva Vardag och politik (1988)
 • Esseveld, Johanna Beyond silence. Middle-aged women in the 1970s (1988)
 • Jarlbro, Gunilla Familj, massmedier och politik (1988)
 • Granberg, Anders The dynamics of science-based technologies: Case studies and conceptualizations (1988)
 • Andersson, Stefan Det organiserade folknöjet. En studie kring de svenska folkparkerna 1890-1930-talet (1988)
 • De George, Barry Interpreting Crisis. A retrospective Analysis (1987)
 • Olofsson, Per-Olof Urfantasin och ordningen. Om begäret, det heliga och det moderna samhället (1987)
 • Håkansson, Per-Arne Längtan och livsform. Homosexuellas situation i ett heterosexuellt samhälle (1987)
 • Kayongo, Kabunda Reciprcity and interdependance: The raise and fall of the Kololo Empire in Southern Africa in the 19th century (1987)
 • Elsässer, Gertie Försvarsvilja och framtidstro (1987)
 • Naur, Maja Political Mobilization and Industry in Libya (1986)
 • Beronius, Mats Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation (1986)
 • Mbuende, Kaire Namibia, the broken shield: Anatomy of imperialism and revolution (1986)
 • Flodin, Bertil TV och yrkesförväntan. En longitudinell studie av ungdomars yrkessocialisation (1986)
 • Roos, Hans-Edvard Vandalism i storstad och glesbygd. Den registrerade skadegörelsebrottslighetens utbredning och förändring i Malmö och Arvika (1986)
 • Dahl, Göran Begär och kritik (1986)
 • Nilsson, Tommy Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (1986)
 • Demertzis, Nicolas Cultural Theory and Political Culture. New Directions and Proposals (1986)
 • Andersson, Christian Peasant or proletarian. Wage labour and peasant economy during industrialization. The Algerian experience (1985)
 • Schelin, Bo Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av idrott (1985)
 • Dahlgren, Rune Unga arbetare. En sociologisk studie av 100 unga män i mellansvensk industrimiljö (1985)
 • Svensson, Lennart Arbetarkollektivet och facket en lokal kamp för företagsdemokrati (1984)
 • Gullberg, Anders Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg (1984)
 • Spielman, Miriam If peace comes. The future expectations of Jewish and Arab Israeli children and youth (1984)
 • Brown, Charles The Goat is Mine, the Load is Yours. Morphogenic analysis of Bhotiya-Shauka (1984)
 • Heidegren, Carl-Göran Vetenskap och revolution. Hegels väg till visdom (1984)
 • Johnsson-Smaragdi, Ulla TV use in adolscence. A longitudinal study (1983)
 • Roe, Keith Massmedia and adolescens schooling: Conflict or co-existence (1983)
 • Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid Segregering och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende (1983)
 • Kjellberg, Anders Facklig organisering i tolv länder (1983)
 • Petursson, Petur Church and social charge. A study of the secularization process in Iceland 1830-1930 (1983)
 • Gahrton, Per Riksdagen inifrån. En studie av parlamentarisk handfallenhet inför ett samhälle i kris (1983)
 • Åkerström, Malin Crooks and squares. Lifestyles of thieves and addicts in comparsion to conventional people (1983)
 • Fridjonsdottir, Katrin Vetenskap och politik. En kunskapssociologisk studie (1983)
 • Larsson, Stig Könshandeln. Om prostituerades villkor (1983)
 • Friberg, Brynte Framtidens värld i nuets föreställning. Elever och lärare vid folkhögskolor om samhällets utveckling (1982)
 • Ronnby, Alf Socialstaten. Till kritiken av socialteknokratin (1982)
 • Fryklund, Björn & Peterson, Tomas Populism och missnöjespartier i Norden. Studier av småborgerlig klassaktivitet (1981)
 • Månsson, Sven-Axel Könshandelns främjare och profitörer. Om förhållandet mellan hallik och prostituerad (1981)
 • Samuelsson, Gillis Dagens pensionär sekelskiftets barn. Åldrandeprocessen i ett individ och samhällsperspektiv (1981)
 • Arvidson, Peter Massmedias trovärdighet (1981)
 • Hedinsson, Elias Television, familj and society. The social orgins and effects of Adolescents TV use (1981)
 • Persson, Roy Jakt och jägare. Initiering och utövning. En kartläggning av jakten och jägarna i Skåne (1981)
 • Eyerman, Ron False consciousness and ideology in Marxist theory (1981)
 • Berner, Boel Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (1981)
 • Öberg, Jan Myter om vor sikkerhed, En kritik af dansk forsarspolitik i et utvikningsperspektiv (1981)
 • Gunnarsson, Lars Att förändra arbetsprocessen. Volvo i Olofström och svensk industrisociologi (1980)
 • Brante, Thomas Vetenskapens struktur och förändring (1980)
 • Callewaet, Staf & Nilsson, Bengt Skolklassen som socialt system. Lektionsanalyser I och II. Samhället, skolan och skolans inre arbete (1980)
 • Stankeiwicz, Richard Organization and effectivity of academic research grops (1980)
 • Nordström, Thomas Företagsdemokrati. Försök till teorikonstruktion (1980)
 • Fasth, Eva Aspekter på utlokalisering av högre utbildning (1980)
 • Pfister, Michael Hausfrauenarbeit und Entfremdung (1980)
 • Svenning, Conny & Svenning, Marianne Daghemmen, jämlikheten och klassamhället. En studie av skiktspecifik socialisation i det svenska samhället (1980)
 • Yildirim, Osman Marxs polarisation theory and class and class struggle in advanced industrial capitalist society (1979)
 • Öresjö, Eva Fritiden i bostadsplaneringen resurs eller räddningsplanka? (1979)
 • Sonesson, Inga Förskolebarn och TV (1979)
 • Olofsson, Gunnar Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati (1979)
 • Jense, Göran The Swedish academic marketplace. The case of Science and Technology (1978)
 • Nilsson, Gert Oordning, ordning. Studier i kärlekens villkor (1978)
 • Bertilsson, Margareta Towards a social reconstruction of science theory. Peirces theory of Inquiry and Beyond (1978)
 • Blanche, Mordechal Alienation, socialism and selfmanagement (1977)
 • Järnegren, Anders & Ventura, Fosco Tre samhällens förändringshistoria. Exploatering av den fysiska miljön i historisk belysning (1977)
 • Dahlgren, Anita Två världar. Om skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns verklighetssyn (1977)
 • Hvitfeldt, Håkan Verklighetsförträngning. En studie i massmediefunktioner (1977)
 • Wiberg, Håkan Visions of the future. A Cross-National servey (1977)
 • Furåker, Bengt Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik (1976)
 • Larsson, Jan Ungdom i industrin. En studie av arbetsanpassning mot bakrund av statusbalansteori och referensgruppsteori (1976)
 • Nordlund, Jan-Erik Mediaumgänge en explorativ studie (1976)
 • Djurfeldt, Göran & Lindberg, Staffan Behind poverty. The social formation in a Tamil village & Pills against poverty. A study of the introduktion of Western medicine in a Tamil village (1976)
 • Windahl, Sven Professionella kommunikatörer en explorativ studie (1975)
 • Chibogu, Ndidi The institutional processes of the approved schools in Southern Nigeria and Sweden. A comparative approach (1975)
 • Tellenbach, Sten The social structure of socialist society the Polish interpretation (1975)
 • Conlon, Paul The historical genesis and material basis of radial endogamy in rasist society (1974)
 • Sellerberg, Ann-Mari, Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet. En sociologisk analys  av  kvinnornas underordnade position i arbetslivet (1973)
 • Eliasson, Rosmari Könsdifferenser i sexuellt beteende och attityder till sexualitet (1971)