The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Lisa Eklund

Associate Professor | Senior Lecturer

Portrait Lisa Eklund. Photo: Emma Lord.

Charlotte Perkins Gilman: könsekonomisk sociologi

Author

  • Lisa Eklund

Editor

  • Lisa Eklund
  • Bo Isenberg

Summary, in Swedish

Charlotte Perkins Gilman var en amerikansk författare, föreläsare och
debattör. Hon är känd för att ha utarbetat en begreppsapparat kring
det vi i dag kallar genus, men hennes sociologi innefattar även ekonomisk
sociologi och kultursociologi. Hon vigde sitt liv åt offentlig sociologi,
att göra sociologisk kunskap tillgänglig för allmänheten och vara
en stark röst i det dåtida intellektuella samtalet i USA. Hon var en flitigt
anlitad föreläsare på båda sidorna Atlanten och flera av hennes verk
översattes snart till andra språk, däribland svenska. Gilman såg som sitt
kall att analysera och teoretisera kring de problem som stod i vägen för
en mer jämställd och jämlik framtid. Hon var klarsynt och orädd, kritisk
och bitvis kontroversiell, och skrev på ett kvickt och stundtals dräpande
sätt som skärper den sociologiska blicken.

Department/s

  • Sociology
  • Centre for Economic Demography

Publishing year

2022

Language

Swedish

Pages

185-202

Publication/Series

Sociologins klassiker : Upptäckter och återupptäckter

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Sociology

Keywords

  • könsekonomisk relation
  • överkönad
  • falska föreställningar

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-14106-0