The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Betydelser av etnicitet i vardagen på särskilda ungdomshem

Author

  • Malin Åkerström
  • Jesper Hambert

Summary, in Swedish

Tillvaron på ett särskilt ungdomshem är speciell på många vis samtidigt som institutionsvardagen i stor grad speglar samhället i övrigt. Eftersom ungdomar och personal kommer nära inpå varandra under längre tid kan frågor om identitet och tillhörighet få extra stor betydelse i det sociala samspelet.

I boken undersöks hur etnicitet visas upp, debatteras, skojas om eller används som ett retoriskt verktyg på särskilda ungdomshem. På grundval av observationer och intervjuer visar författaren hur vissa ämnen verkar vara särskilt lämpade för anspelningar på etnicitet, till exempel mat och musik.

Etnicitet kan emellertid användas på olika sätt – både som en resurs för att skapa gemenskap men också som ett tillhygge för att skämta, tillrättavisa eller verbalt angripa någon. Personalen kan även hänvisa till etnicitet för att förklara ungdomarnas problem och beteende liksom sina egna svårigheter i arbetet. Boken visar på den svåra balansen mellan att ta hänsyn till ungdomarnas grupptillhörigheter utan att befästa föreställningar om hur vissa individer ”är”.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2016

Language

Swedish

Publication/Series

Institutionsvård i fokus

Volume

2016

Issue

5

Document type

Book

Publisher

Statens institutionsstyrelse

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • ungdomar
  • etnicitet
  • vardag
  • ungdomshem

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-87053-41-2