The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Den administrativa hållningen - En tidstypisk orientering bland samordnare i ungdomsvårdens projektvärld?

Author

 • Malin Åkerström

Summary, in English

Organisatoriska former av en formaliserad, administrativ karaktär ter sig nästan ofrånkomliga i dagens ”projektvärld” (Sahlin, 1996, Sulkunen, 2007). Referensgrupper och arbetsgrupper utgör i allmänhet, en överbyggnad. Till denna hör också krav på dokumentation och planer: en vid variation av byråkratiska formulär. I det här utvärderade projektet, en vårdkedja inom ungdomsvården, karakteriserades även de mer verksamhetsnära aktiviteterna bland de anställda samordnarna, av en administrativ hållning. Det är denna hållning – som knappast var given i projektets ursprungliga ritningar – som undersökas. Orienteringen mot en byråkratisk och administrativ verklighet i form av möten, dokument, andra professionella, språkbruk mm. kan återspegla en generell tendens, då det inte enbart återfinns i detta rapporterade fall. Även andra forskare rapporterar en liknande ansatser bland de närbyråkrater de studerat: klienterna försvinner i en diskursiv skugga i det insamlade materialet.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2009

Language

Swedish

Document type

Working paper

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • ungdomsvård
 • samordnare
 • socialtjänst
 • ungdomshem
 • administration
 • byråkrati
 • möten
 • dokument

Status

Unpublished

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk