The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Sara Eldén

Associate Professor | Director of Research Studies | Senior Lecturer

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning

Author

 • Jonas Edlund

Other contributions

 • Sara Eldén
 • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Sverige är ett få länder i världen som reglerar forskningsetik i lag. Men vad händer när en enhetlig lagstiftning inte har hänsyn till olika forskningsdiscipliners särart, och forskningsetiken formaliseras i ämnesövergripande förordningar? Den formella process som etikprövning av forskning har utvecklats till kan innebära en utmaning för möjligheten att bedriva sociologisk forskning, både vad gäller anpassning till en byråkratisk diskurs och i kontakten med respondenter.

Det här samtalet baseras på ett seminariesamtal som organiserades av sociologiämnet på Södertörns högskola den 17 november 2021, där Jonas Edlund, professor i sociologi vid Umeå universitet, Sara Eldén docent och lektor i sociologi vid Lunds universitet och David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet deltog. En av tidskriftens redaktörer, Lena Sohl, var moderator.

Department/s

 • Department of Sociology
 • Sociology

Publishing year

2022-02-23

Language

Swedish

Pages

455-466

Publication/Series

Sociologisk Forskning

Volume

58

Issue

4

Document type

Journal article (comment)

Publisher

Sveriges Sociologförbund

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • research ethics
 • samhällsvetenskap
 • etikprövningslag
 • etikprövningsnämnd
 • etikprövning
 • forskningsetik
 • personuppgifter

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2002-066X