The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Sara Eldén

Associate Professor | Director of Research Studies | Senior Lecturer

Portrait Sara Eldén. Photo: Emma Lord.

Forskningsetik : Vägval i samhällsvetenskapliga studier

Author

 • Sara Eldén

Summary, in Swedish

”Och så måste du ha ett avsnitt om etik också …” Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant. Etiken i forskningspraktiken, det vill säga alla de etiska dilemman som uppkommer när man genomför en studie, hamnar lätt i skymundan. Den här boken framhåller vikten av reflektion och diskussion om etik genom hela forskningsprocessen: från idé och problemformulering, till planering av forskningsprojektet, i fältarbetet, och vidare in i forskningsprojektets slutrapportering. Boken ger också en kort introduktion till forskningsetikens historiska utveckling och presenterar olika forskningsetiska perspektiv samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning i Sverige i dag.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

2020-10-07

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Ethics
 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Forskningsetik
 • Samhällsvetenskap
 • Forskningsprocess
 • Etikprövningslagen
 • Studentundantaget
 • Kvalitativ metod
 • Etnografi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 9789144120621