The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Christofer Edling

Christofer Edling

Professor

Christofer Edling

Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning, 3e uppl.

A divided society – power, intersectionality, and social stratification, 3rd Ed

Editor

  • Christofer Edling
  • Fredrik Liljeros

Summary, in Swedish

Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. I den tredje upplagan har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om regionala och geografiska skillnader för att ge ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom storstadsregionerna.

Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.

Department/s

  • Centre for Economic Demography
  • Faculty of Social Sciences
  • Sociology

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Liber

Topic

  • Sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-47-14343-6