The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Inre prat

Author

  • David Wästerfors

Editor

  • Ingrid Bosseldal
  • Janna Lundberg
  • Martin Malmström

Summary, in Swedish

Med hjälp av den amerikanske sociologen Norbert Wiley försöker jag beskriva inre tal på ett sociologiskt och socialpsykologiskt sätt. Inre tal består av ord eller indikerade ord, kondenserade och fragmentariska repliker, och det befolkar vårt inre med både förflutna och framtida röster från det samhälle som vi lever i. Det påminner oss om att vi inte är determinerade i våra handlingar utan snarare övervägande och begrundande varelser, och det fungerar som ett slags uttolkare av en vidare och mer ogripbar medvetandeström.

De exempel jag tar fasta på handlar om malande respektive peppande ord – det inre prat som kritiserar eller lyfter oss – samt identitetsgivande ritualer i vårt inre som hakar fast i eller tar spjärn mot det som sägs eller antyds i det yttre samhället, det vill säga i våra grupper och situationer. Kamper i samhället blir på så sätt även kamper i människors inre. De sociala miljöernas tysta röster blir inre röster som vi dagligen tampas med.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2021

Language

Swedish

Pages

259-270

Publication/Series

Lund Studies of Educational Sciences

Document type

Book chapter

Publisher

Lund University (Media-Tryck)

Topic

  • Sociology

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 2002-6323