The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Andra säger bara 'O vad hemskt det är'. Explicit och implicit gemenskapsproduktion i samtal mellan mammor till hjärnskadade barn

Author

 • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Att delta i en anhörigförening kan betraktas som ett sätt att bryta mot sjukvårdens individualiserande och problematiserande syn på anhöriga och normalisera en alternativ anhörigidentitet. Gemenskapen inom föreningen spelar då en avgörande roll; den ”besvarar” och motarbetar individualiseringen samt upprätthåller en växling mellan glädje och bekymmer som motarbetar problematiseringen.

Department/s

 • Sociology

Publishing year

1999

Language

Swedish

Pages

142-158

Publication/Series

Socialvetenskaplig tidskrift

Issue

2

Document type

Journal article

Publisher

Forsa

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • disability
 • stigma
 • medical sociology
 • traumatic brain damage
 • identity
 • family member
 • sociology
 • sociologi

Status

Published

Research group

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1104-1420