The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

jp 5 ny

David Wästerfors

Professor

jp 5 ny

Den empiriska glädjen. En vänbok till Malin Åkerström

Editor

  • Erika Andersson Cederholm
  • Katarina Jacobsson
  • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Det finns energi att hämta i empiriska iakttagelser och det kan vara en
fröjd att utvinna den energin. Så lyder budskapet i den här vänboken
till Malin Åkerström, professor emerita vid Lunds universitet.
Med nedslag i vitt skilda fält och projekt vill författarna exemplifiera
och analysera det speciella samspel som äger rum mellan empiri
och forskare i olika samhällsvetenskapliga ämnen. Det rör sig om en
tolkande aktivitet som är nyfiken och öppen för överraskningar och
lyckoträffar.

Malin Åkerström har under flera decennier bedrivit forskning i den
här andan och publicerat en rad färgstarka och stilbildande böcker
och artiklar.

Den empiriska glädjen är en antologi uppdelad i fyra delar: brott och
straff, kultur och kontroll, interaktioner och ritualer samt forskare och
fält. Boken innehåller bidrag från 30 författare vid olika lärosäten och
riktar sig till forskare och studenter i sociologi, kriminologi, socialt
arbete och socialantropologi samt angränsande ämnen.

Department/s

  • Department of Service Studies
  • Professions and Organisation
  • School of Social Work
  • Sociology

Publishing year

2023

Language

Swedish

Document type

Book

Publisher

Lunds universitet : Sociologiska institutionen

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7267-477-6
  • ISBN: 978-91-7267-476-9