The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Lisa Flower. Photo: Emma Lord.

Lisa Flower

Associate Professor | Associate Senior Lecturer

Portrait of Lisa Flower. Photo: Emma Lord.

"Man ska inte sitta där som en maskin, men man ska inte ha ett känsloutbrott där man liksom, bryter ut i dans" : En jämförande studie av försvarsadvokater och kabinpersonal som utförare av emotionellt lönearbete

You shouldn't sit there like a machine, but you shouldn't have an emotional outburst when you, like, start dancing : A comparative study of defence lawyers and flight attendants as performers go emotional labour.

Author

  • Lisa Flower

Summary, in English

Enligt Hochschild (1983) kännetecknas emotionellt lönearbete av ett antal aspekter: institutionaliserade regler kring vad den arbetande får känna och hur de får visa det; reglerna förväntas följas av den arbetande (med hjälp av olika strategier); någon som säkerställer att reglerna följs – en ”emotional supervisor”; och att den arbetandes känslor har ett bytesvärde. I den här artikeln använder jag etnografiska observationer av rättegångar och intervjuer med advokater för att undersöka om försvarsadvokater verksamma vid brottmålsrättegångar i Sverige uppfyller ovanstående kriterier och således kan betraktas som emotionella lönearbetare. Den svenska rättssalen är intressant att utforska eftersom den bygger på det (inom juridiken) traditionella sättet att betrakta rationalitet och emotionalitet som motsatser till varandra. Artikeln visar att försvarsadvokater uppfyller flera av kriterierna för att kunna betraktas som emotionella lönearbetare.

Department/s

  • Department of Sociology

Publishing year

2023

Language

Swedish

Pages

1-9

Publication/Series

Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift

Volume

3

Issue

177

Document type

Journal article

Publisher

DJØF Forlag

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0105-1121