The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Är vetenskapen modernitetens prästerskap?

Is science the priesthood of modernity?

Author

  • Mikael Klintman

Summary, in Swedish

Det har länge varit en kliché att vetenskapen utgör det nutida samhällets andliga stånd. Men vad betyder det, och hur väl håller denna metafor?

Även om det kan ligga något i bilden av ett vetenskapligt prästerskap, är det också viktigt att notera på vilka sätt den är vilseledande. Forskare finner det ofta fåfängt att försöka nå Sanningen. I stället försöker de förkasta det som är falskt. På så sätt minskar de ovissheten på det aktuella forskningsområdet och når allt högre säkerhet. Genom hela historien och i alla kulturer har människor velat få tillgång till »certifierad» kunskap – kunskap av högsta möjliga kvalitet, utöver våra dagliga upplevelser av världen. Denna önskan visar inga tecken på att försvagas.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2020-09-01

Language

Swedish

Publication/Series

SANS

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Fri tanke förlag, Fri tankesmedja

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • religion
  • science
  • certified knowledge
  • Mary Douglas
  • evolution

Status

Published

Project

  • Knowledge Resistance: Understanding and Managing Avoidance of Insights from the Others

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 2000-9690