The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait Mimmi Barmark. Photo: Emma Lord.

Mimmi Barmark

Senior Lecturer

Portrait Mimmi Barmark. Photo: Emma Lord.

Sjuka hus eller sjuka människor? Om boenderelaterad ohälsa bland malmöbor

Author

  • Mimmi Maria Barmark

Summary, in Swedish

Många människor upplever att de mår dåligt av inomhusmiljön i sina bostäder och på sina arbetsplatser. Detta är bakgrunden till att Formas under en sexårsperiod avsatt sammanlagt 180 miljoner kronor till forskning inom detta område. Projektet som den här rapporten bygger på är ett av många som på detta sätt ingår i insatsområdet ”Det sunda huset” och här anläggs ett vidare perspektiv på denna typ av ohälsa. Avsikten är att finna faktorer andra än rent fysiska som kan bidra till att förklara skillnader i boenderelaterad ohälsa mellan olika befolkningsgrupper och människor i olika typer av boenden.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2003

Language

Swedish

Publication/Series

Working Papers in Sociology

Document type

Report

Publisher

Department of Sociology, Lund University

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-7267-151-3