Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Våldsbejakande extremism. En forskarantologi

Editor:
 • Christofer Edling
 • Amir Rostami
Publishing year: 2017-10-16
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Statens offentliga utredningar
Volume: 2017
Issue: 67
Document type: Book
Publisher: Wolters Kluwer

Abstract english

Möjligheterna att förebygga och stärka demokratin mot våldsbejakande miljöer förutsätter kunskap om orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer, framgångsfaktorer för utträde och hur miljöerna uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Med anledning av detta samlades forskare från olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden under hösten 2016 i ett idéseminarium för att diskutera befintlig forskning om våldsbejakande extremism och ge förslag på framtida forskningssatsningar som i förlängningen kan stärka samhällets förebyggande förmåga. Semnariet mynnade ut i denna forskarantologi som ges ut i form av en statlig utredning. Notera dock att den här forskningsöversikten inte gör anspråk på att vara heltäckande. Många forskare, discipliner, och forskningsområden måste läggas till innan bilden kan bli komplett. Denna antologi ska snarare ses som ett första steg mot en systematisk forskningsinventering.

1 Våldsbejakande extremism – begrepp och diskurs
2 Takfirism
3 Från traditionell till ideologiskt motiverad brottslighet
4 Organiserad antagonism: Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet
5 Våldets polarisering i svenska städer
6 Individuella riskfaktorer och riskbedömningar för våldsbejakande radikalisering: en översikt av forskningsläge och metoder
7 Radikaliseringens politiska psykologi – betydelsen av hot och polarisering
8 Rätten som ram vid myndighetsåtgärder i syfte att motverka våldsbejakande extremism
9 Den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism
10 Socialt arbete och våldsbejakande extremism
11 Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt
12 Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism
13 Datorstödda analyser av digitala miljöer och fenomen
14 Social nätverksanalys och antagonistiska miljöer

Keywords

 • Sociology
 • Law
 • Political Science
 • Media and Communications
 • History
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Social Work
 • Religious Studies
 • våldsbejakande extremism

Other

Published
 • ISSN: 0375-250X
 • ISBN: 978-913824663-4
Christofer Edling
E-mail: christofer [dot] edling [at] soc [dot] lu [dot] se

Dean

Faculty of Social Sciences

+46 46 222 88 62

35

Professor

Centre for Economic Demography

10

Professor

Sociology

+46 46 222 88 62

333

31

Background

I earned my PhD from Stockholm University in 1999. Between 2002 and 2005 I was Torgny Segerstedt Pro Futura Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Study at Uppsala University. I received my Docent-title in 2003, and was appointed Associate Professor at Stockholm University in 2004. From 2006 to 2008 I was Head of the Department of Sociology at Stockholm university. Before coming to Lund in 2012 I served as Full Professor of Sociology at Jacobs University, Bremen, Germany. I have been a fellow at Wissenschaftskolleg zu Berlin (2004/05) and Stellenbosch Institute for Advanced Study (2013).

Department of Sociology
Lund University
Visiting address: Sandgatan 11, House G, Lund
Postal address: Box 114 , SE-221 00 LUND, SWEDEN
Telephone: Student Office +46 46-222 88 44, Lund University Switchboard +46 46-222 00 00

Faculty of Social Sciences