Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriminologiprogrammet

SGKRI, Kandidatprogram i kriminologi 180 högskolepoäng. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan.

Det populära kandidatprogrammet i kriminologi är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen.

Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

På kandidatprogrammet i kriminologi får du veta mer om och diskutera kriminologiska grundfrågor och teman.

Du får välja mellan sociologi eller rättssociologi som huvudområde och läser kurser både på sociologiska institutionen och på rättssociologiska institutionen.

Kurser som läses på Sociologiska institutionen

Termin 1. Sociologi: Kriminologi, 30 hp, (SOCA74)

I kursen presenteras och diskuteras sociologiska/kriminologiska grundfrågor och klassiska sociologiska traditioner för att introducera ämnena och uppmuntra dig till att utforska vad kriminologi är.

Utifrån allmänsociologisk metodologi diskuteras kvalitativa och kvantitativa ansatser för att samla in material och analysera fenomen som rör sociala avvikelser, brott, straff samt normer och rättsregler. Brottsstatistik och domstolsstatistik studeras och problematiseras. Hur produceras statistik om brott och rättsordningen? Vilka samband finns mellan tidsanda, nya lagar och skapandet av ny kunskap? Hur kan metodologiska frågor betraktas utifrån ett maktperspektiv? Vidare exemplifieras och diskuteras intervjuer och etnografiska traditioner samt etiska problem. Vikten av perspektivrikedom och analytisk mångfald betonas.

Termin 3. Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Kursen ges som valbar kurs på termin tre inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi.

Termin 6. Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats, 15+15 hp (SOCC01+SOCK10)

Missa inte programmets egna sidor

Kriminologiprogrammet har en egen hemsida som just nu ligger på Rättssociologens webbplats. Missa inte alla matnyttiga sidor här! soclaw.lu.se/krim


Antagning till kandidatprogrammet sker en gång om året, på hösten. Sista ansökningsdatum är 15 april.

Läs mer om programmet och sök kursen via lu.se