Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kriminologiprogrammet

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT.
Det populära kandidatprogram i kriminologi är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen.

SGKRI Kandidatprogram i kriminologi 180 högskolepoäng

På kandidatprogrammet i kriminologi får du veta mer om och diskutera kriminologiska grundfrågor och teman.

Du får välja mellan sociologi eller rättssociologi som huvudområde och läser kurser både på sociologiska institutionen och på rättssociologiska institutionen.

Missa inte programmets egna sidor

Kriminologiprogrammet har en egen hemsida som just nu ligger på Rättssociologens webbplats. Missa inte alla matnyttiga sidor här! soclaw.lu.se/krim

 

Kurser som läses på Sociologiska institutionen

Termin 1. Sociologi: Kriminologi, 30 hp, (SOCA74)

I kursen presenteras och diskuteras sociologiska/kriminologiska grundfrågor och klassiska sociologiska traditioner för att introducera ämnena och uppmuntra dig till att utforska vad kriminologi är.

Utifrån allmänsociologisk metodologi diskuteras kvalitativa och kvantitativa ansatser för att samla in material och analysera fenomen som rör sociala avvikelser, brott, straff samt normer och rättsregler. Brottsstatistik och domstolsstatistik studeras och problematiseras. Hur produceras statistik om brott och rättsordningen? Vilka samband finns mellan tidsanda, nya lagar och skapandet av ny kunskap? Hur kan metodologiska frågor betraktas utifrån ett maktperspektiv? Vidare exemplifieras och diskuteras intervjuer och etnografiska traditioner samt etiska problem. Vikten av perspektivrikedom och analytisk mångfald betonas.

 

Termin 3. Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Kursen ges som valbar kurs på termin tre inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi.

Du får fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt kriminologiska fält och problem. Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Eftersom kursen ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet fördjupar du även din analytiska kompetens. Kursen avslutas med författandet av ett vetenskapligt arbete i ett valfritt kriminologisk ämne.

 

Termin 6. Sociologi: Kandidatkurs i sociologi, 30hp (SOCK04)

Kursen ges som valbar kurs på termin sex inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi.
Kursplan, litteratur och schema ser du på våra sidor för fristående kurser.

 

 

Antagning till kandidatprogrammet sker en gång om året, på hösten. Sista ansökningsdatum är 15 april. Ansök via www.antagning.se

Till till Kriminologiprogrammets hemsida på soclaw.lu.se/krim.

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten