Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens rättsväsende: Insikter från The Virtual Criminal Justice Network Conference

En grupp människor står framför en stor skärm med en presentation.
Deltagare på The Virtual Criminal Justice Conference 2024.

I kölvattnet av covid-19-pandemin har användningen av kommunikationsteknik och digitala verktyg i brottmålsdomstolar världen över ökat kraftigt. Teknik som videolänkar, AI, e-bevisning, Zoom-rättegångar och till och med VR-domstolar håller på att bli vanliga. Detta skifte väcker grundläggande frågor om hur tekniken förändrar traditionella rättegångskoncept som deltagande och hur man bäst införlivar dessa tekniska framsteg i straffrättsliga system. För att möta dessa utmaningar inrättades The Virtual Criminal Justice Network. Vi frågade docent Lisa Flower, medarrangör av konferensen, vad nätverket gör och hur konferensen gick.

Vad är The Virtual Criminal Justice Network?

Virtual Criminal Justice Network är ett  tvärvetenskapligt nav som samlar forskare från straffrätt, sociologi, psykologi, kriminologi och språkkommunikation bland andra discipliner. Nätverkets uppdrag är att utveckla tvärvetenskaplig forskning, utbyta idéer och förena experter från olika fält för att utforska användningen av digitala medel i brottmålsförfaranden. Med över 100 medlemmar från 20 länder är nätverket i framkant när det gäller att förstå och forma framtidens rättssystem.

Höjdpunkter från konferensen

Denna vecka höll Virtual Criminal Justice Network sin årliga konferens vid Lunds universitet. Konferensen organiserades av Lisa Flower (Lunds universitet) tillsammans med Christina Peristeridou (Maastricht University), Dorris deVocht (Tilburg University) och Carolyn McKay (Sydney University) och samlade 40 forskare och praktiker från 12 länder och en mängd olika forskningsområden. Konferensen fokuserade på den aktuella användningen och erfarenheterna av videolänkar i domstolar, och diskuterade både fördelarna och nackdelarna. Deltagarna funderade också över framtidens rättsteknik, som den potentiella användningen av avatarer i domstol.

Framåtblickande

Konferensen är ett årligt evenemang som fortsätter att vara en viktig plattform för tvärvetenskaplig dialog och innovation inom rättsväsendet.

Virtual Criminal Justice Network inbjuder forskare och praktiker som är intresserade av skärningspunkten mellan teknologi och rättsväsende att gå med i nätverket.

För mer information, besök www.virtualcriminaljustice.com.