Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Marie Larsson

Marie Larsson

Doktorand

Bild på Marie Larsson

The Work of Contracepting : Young people's experiences and practices with contraceptives in Sweden

Preventivmetodsarbete : Unga personers erfarenheter och praktiker kring preventivmetoder i Sverige

Författare

 • Marie Larsson

Summary, in Swedish

Förebyggande av oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner (vad jag kallar "contracepting") behandlas ofta som ett medicinskt eller hälsovårds- problem snarare än en social fråga. Till följd av detta, förblir mycket av det vardagliga arbetet som preventivmetoder innefattar osynligt. Unga människor i synnerlighet talas oftare om än med när det kommer till deras användning av preventivmetoder. Detta behöver förändras. Istället, vilket jag föreslår inom min forskning, så behöver vi lyssna mer på unga människor och ta deras perspektiv kring preventivmetoder på allvar.

Min doktorsavhandling utgår ifrån redogörelser och berättelser från tretton unga kvinnor, män och ickebinära personer mellan åldrarna 18 till 29 med olika sexuella identiteter som bor i Sverige. Den kastar ljus på det osynliga vardagsarbete som ligger till grund för ungas erfarenheter och praktiker kring preventivmetoder. Studien bidrar med ett viktigt perspektivskifte och nya insikter om preventivmedel som socialt fenomen. Ytterst handlar det om hur vi bättre kan stödja varandra i arbetet med preventivmetoder, inte bara som sjukvårdspersonal, utbildare och beslutsfattare, utan även som partners, familj och vänner.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2023-11

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • Contraceptives
 • Contraception
 • Work
 • Pregnancy prevention
 • STI prevention
 • Young people
 • Sweden
 • Relationality
 • Feminist theory
 • Technoscience
 • Qualitative methods
 • Preventivmedel
 • Preventivmetoder
 • Arbete
 • Graviditetsprevention
 • STI prevention
 • unga vuxna
 • Sverige
 • relationellt perspektiv
 • feministisk teori
 • Teknovetenskap
 • kvalitativa metoder

Status

Published

Projekt

 • The work of contracepting: young people's experiences and practices with contraceptives in Sweden.

Handledare

 • Carl-Göran Heidegren
 • Veronika Burcar Alm

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-854-1
 • ISBN: 978-91-8039-853-4

Försvarsdatum

19 december 2023

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Socialhögskolans hörsal Sh128, Allhelgona kyrkogata 8, Lund

Opponent

 • Petra Nordqvist (Senior lecturer)